Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Ark çevre koruma ürünleri ekipmanları danışmanlık ve müh.hiz.tic.ltd.şti.

Ortalama Üye Değerlendirisi:
3.1/5,
 • Danışmanlık Hizmetleri
  Ülkemizde Çevrenin korunması amacıyla AB`ye uyum sürecine bağlı olarak Ulusal Çevre mevzuatımız hızla yenilenmektedir. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren başlayan, Çevreye kirletici etkisi olan tüm işletmeleri ilgilendiren; çevre izinleri ve lisansları ile ilgili işlemleriniz ve çevre yönetimi danışmanlık ihtiyaçlarınız firmamızca karşılanmaktadır. Ark Çevre, kuruluşunuzun yasal gereklilikler ve bunlara uyum konusunda bilgilendirilmesi, mevzuata ilişkin risklerin ve alınacak önlemlerin belirlenmesi, yatırım ve faaliyetlerinizin Çevre Mevzuatına uyumlu bir şekilde planlanması, yürütülmesi, Çevre ile ilgili denetimlerin gerçekleştirilmesi, eğitimlerin verilmesi, yasal izinlerin alınması, faaliyetlerinizden kaynaklanan çevresel etki ve boyutlarının takip edilmesi, hukuki ve cezai risklerin ortadan kaldırılması konusunda hizmet vermektedir. ARK Çevre; 'Çevre Denetimi Yönetmeliği' kapsamında yer alan faaliyet ve tesislere Çevre Mevzuatı kapsamında çevre yönetimi, 'Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik' gereğince çevre izin ve lisans başvuru hizmetlerini yerine getirmeye ve bu çerçevede rapor hazırlamaya Çevre ve şehircilik Bakanlığı`nca yetkilendirilmiştir.

  Koku Kontrol Hizmetleri
  ARK Çevre; 60 yılı aşkın süredir koku kontrol (koku giderimi) teknolojisi üzerinde çalışmakta olan ve bu alanda dünya lideri konumundaki SurcoTech ve AIRSCENT¬Æ International firmasının Türkiye Distribütörlüğü ile kötü koku giderimi konusunda etkin ve ekonomik çözümler üretmektedir. Endüstriyel ve evsel nitelikli her türlü koku problemine çözüm amacıyla kullanılan kötü koku gidericiler, maskeleme yapmayan veya bir kokunun diğeriyle yer değiştirmesine yönelik parfümleme ürünleri değildir. Tam anlamıyla kötü koku moleküllerini parçalayarak yok etmeye yöneliktir.


  Efektif Mikroorganizma
  ARK Çevre; Yaklaşık 150 ülkede yaygın olarak kullanılmakta olan ve 13 ülkede kullanımı yasalarla devlet politikası olarak benimsenmiş efektif mikroorganizma ile evsel ve endüstriyel alanlarda çözümler üretmektedir.Çevreye ve insan sağlığına zararsız ekipmanlar, biyolojik ve kimyasal ürünleri hızlı ve ekonomik olarak temin etmektedir.
 • Ürün Kataloğu için;

  http://www.arkcevre.com/Sayfa/urunler/t=3.aspx

  EFEKTİF MİKROORGANİZMA
  * Yağ tutucuların temizlenme süresini 4 -5 katına çıkartır. Giderler, yağ tutucular vs. noktalarda biriken yağları biyolojik olarak indirger.
  * Uzun vadede bu noktalarda ve atıksu borularındaki tıkanma sorunlarına çözüm sağlar. Terfi istasyonlarında biriken yağları yumuşatır, biyolojik olarak parçalar.
  * Pompaların tıkanmasını ve sıkışmasını engeller.
  * Koku yapan gazlar yerine, antioksidan maddeler, mineraller, vitaminler, biyolojik aktif maddeler içerir ki, buınlar su havzalarında ekolojik yaşamı destekler toprakta ise bitkiler için yararlıdır.
  * Mikroorganizmaları doğadaki kimyasal maddeleri (pestisit kalıntıları ve diğer zararlı kimyasal maddeler) parçalar, zararsız hale getirir.
  * Hayvan barınaklarında daha hijyen koşullar oluşturur ve rahatsız edici gazlar olmadığından hayvanların rahat nefes almalarını ve patojenlerden arınmış bir ortamda yaşamalarını sağlar. Mastitis vakalarını yok denecek düzeye indirir.
  * Çöplüklerin kokudan ve sinekten arınmasını ve organik çöplerin kısa sürede kompostlaşmasını sağlar. Çöp süzüntü sularını çevreye zararsız hale getirir.
  * Dibinde zamanla organik kaynaklı çamur birikmiş dere ve göllerin temizlenmesini sağlar, bu su havzalarından çevreye yayılan kötü kokuları ortadan kaldırır.
  * Atıksu arıtma tesislerinde çıkış parametreleri, koku, çamur, KOİ, PH, BOİ, TOK, Yağ, gres vb. parametreler üzerinde olumlu etki sağlar.
  G-Power‚Ñ¢ Teknolojisi
  Koku kontrol edici/Nötralize edici Hoş Koku
  Yüksek performanslı G-POWER‚Ñ¢, kullanımı ve saklamayı kolaylaştırmak için ayrı ambalajlanmıştır. G-POWER her bir ürün Metazen¬Æ adı verilen koku nötralize edici organik içermektedir ve kullanıldığı ortamdaki kötü kokuları yok ederek ortama alternatif hoş koku vermektedir. Küçük ve kompakt özellikte olan bu hava tazeleyiciler tek başına kullanılabildikleri gibi hava tazeleyici fan sistemleri ile birlikte de kullanılabilirler..
  Özellikleri ve Avantajları:
  ¬∑ Metazen¬Æ adındaki moleküler koku nötralize edici içerir.
  ¬∑ Mekanik olmayan işleyişler için güvenlidir.
  ¬∑ Uçucu organik karbonlar açısından uyumludur.
  ¬∑ Dökülmeye karşı dayanıklı ambalajlama.
  ¬∑ En son trendleri takip eden hoş kokuları içerir.
  ¬∑ Küçük ve kompakt olması nedeniyle istenilen her yerde koku kontrolü için
  kullanılabilir.
  ¬∑ Hava tazeleyici fan sistemleri ile birlikte kullanılabilir.
  ¬∑ Çeşitli hoş koku seçenekleri mevcuttur.
  ¬∑ Uluslararası Koku Birliği (IFRA) sertifikasına sahiptir.
  Kullanım Alanları:
  Yüksek performanslı G-POWER ‚Ñ¢ kalıcı koku problemlerinin olduğu her yerde kullanılabilir.
  * Otel odaları,
  * Fitness salonları,
  * Lobiler,
  * Bekleme Salonları,
  * Çöp depolama alanları,
  * Balo salonları,
  * Soyunma odaları,
  * Mağazalar
  * Köpek kulübeleri
  * Hastane, Poliklinik ve Veterinerler-- Tekne Kamaraları,
  * Wc`ler,
  * Logar dan gelen kötü kokuların çözümünde
  ve Sigara, Nem, Rutubet kokularının olduğu her yerde kullanımı uygundur.
  Çeşitleri: G-Power`ın Geniş bir yelpazede enfes hoş koku seçenekleri mevcuttur.

  Solid - Max 60 Days
  Organik Koku Giderici

  Yüksek Performanslı Solid-Max 60 keçeleri, kullanımı ve saklamayı kolaylaştırmak için özel kutulara yerleştirilmiştir. Keçelerin herbirine koku giderici özel kokulu esanslar emridilmiştir. Bu özel kokular ortamda bulunan kötü kokuları nötralize ederek ortama hoş ve ferah kokular vermektedir.
  Özellikleri ve Avantajları:
  * Küçük ve kompakt olması nedeniyle istenilen her yerde koku kontrolü için kullanılabilir.
  * Basit bir kullanım şekli vardır.
  * Hava tazeleyici fan sistemleri ile birlikte kullanılabilir.
  * Çeşitli hoş koku seçenekleri mevcuttur.
  * Uçucu organik bileşikler açısından uyumludur.
  * Uluslararası Koku Birliği (IFRA) sertifikasına sahiptir.
  Kullanım Alanları:
  Kalıcı koku problemlerinin olduğu her yerde kullanılabilir.
  * Otel odaları,
  * Fitness salonları,
  * Lobiler,
  * Bekleme Salonları,
  * Çöp depolama alanları,
  * Balo salonları,
  * Soyunma odaları,
  * Mağazalar
  * Köpek kulübeleri
  * Hastane, Poliklinik ve Veterinerler-- Tekne Kamaraları,
  * Wc`ler,
  * 60 gün etkilidir ve Sigara, Nem, Rutubet kokularının olduğu her yerde kullanımı uygundur.

  SOLID SQUARE WAFER
  ORGANİK KEÇELER

  Yüksek performanslı Solid Square Wafers‚Ñ¢, keçeleri kullanımı ve saklamayı kolaylaştırmak için ayrı ambalajlanmıştır. Keçelerin her birine koku giderici, hoş koku emdirilmiştir. Ürün, maskeleme yapmadan var olan kötü kokunun çözülmesini sağlayarak ortama su buharı ve kokusuz gaz çıkışı oluşturur. Kötü koku oluşumunun engellenmesiyle etrafa kendi içine emdirilen kokuyu yayarak hoş ve ferah bir koku oluşumunu sağlar.
  Özellikleri ve Avantajları:
  * Küçük ve kompakt olması nedeniyle istenilen her yerde koku kontrolü için kullanılabilir.
  * Basit bir kullanım şekli vardır.
  * Hava tazeleyici fan sistemleri ile birlikte kullanılabilir.
  * Çeşitli hoş koku seçenekleri mevcuttur.
  * Uçucu organik bileşikler açısından uyumludur.
  * Uluslararası Koku Birliği (IFRA) sertifikasına sahiptir.
  * 30 Gün süre ile etkilidir.
  Kullanım Alanları:
  Solid Square Wafers‚Ñ¢ kalıcı koku problemlerinin olduğu her yerde kullanılabilir.
  -- Otel odaları,
  -- Fitness salonları,
  -- Lobiler,
  -- Bekleme Salonları,
  -- Çöp depolama alanları,
  -- Balo salonları,
  -- Soyunma odaları,
  -- Mağazalar
  -- Köpek kulübeleri
  -- Hastane, Poliklinik ve Veterinerler-- Tekne Kamaraları,
  -- Wc`ler, ve Sigara, Nem, Rutubet kokularının olduğu her yerde kullanımı uygundur.
  Alternatif Kullanım şekilleri:
  Kullanılacak alanın büyüklüğüne göre gerek tek başına gerekse hava tazeleyici dispanserler ile birlikte kullanılabilir.

  Enz-O-Matic‚Ñ¢
  Enz-O-Matic organik atıkları hızlı bir şekilde parçalayan, yüksek konsantrasyondaki
  patojenik olmayan, canlı bakteri kültürüdür. Ek olarak, Enz-O-Matic‚Ñ¢ patentli koku
  önleyici hoş kokusu ve eşsiz karışımlı yüzey aktif maddesi ile temizler ve koku
  giderir. Çok amaçlı Enz-O-Matic‚Ñ¢ özütü kirletici değildir, asit veya korozif madde
  içermez, Salmonella içermediği sertifikalanmıştır.

  Enz-O-Matic‚Ñ¢`in özellikleri ve avantajları
  Organik atıkları hızlıca parçalamak için galonunda 200 milyondan fazla canlı
  bakteri kültürü içerir.
  ‚Ä¢ Bakteri sayısı, enzim üretiminin devamlılığını sağlamak için her 20-30 dakikada
  bir 2 katına çıkar.
  ‚Ä¢ Enzimler yağ, kan, idrar, dışkı, kusmuk, atık su ve diğer organik maddeleri
  parçalar ve sıvı hale getirir.
  ‚Ä¢ Üçlü faz formülasyonu:
  1. Organik lekeleri parçalar ve koku kaynaklarını giderir.
  2. Gelişmiş koku kontrol teknolojisi ile kokuyu nötralize eder.
  3. Özel yüzey aktif madde ile temizler.
  ‚Ä¢ Lekeleri organik olarak parçalar.
  ‚Ä¢ Rakip ürünlere göre performansı yüksektir.
  ‚Ä¢ Endüstrice tanınmış popüler kokular halinde satın almaya müsaittir.
  ‚Ä¢ Kullanımı ekonomik ve kolaydır.
  ‚Ä¢ Uluslararası Koku Birliği (IFRA) sertifikasına sahiptir.
  Kullanım Alanları:
  ‚Ä¢ Restoran yağ tutucuları,
  ‚Ä¢ Fabrika Bacaları,
  • Kesimhaneler,
  ‚Ä¢ Kan, idrar,dışkı ve leke kokuları,
  ‚Ä¢ Katı atık depolama tesisleri,
  ‚Ä¢ Çöp suyu havuzları,
  ‚Ä¢ Drenaj hatları,
  • Tuvalet ve banyo giderleri,
  • Hastane ve veteriner klinikleri,
  ‚Ä¢ Hayvan barınakları.

  Katı `Organik‚Äù Hava Tazeleyici
  Eşsiz, Çok Amaçlı, Yüksek Performanslı Diskler


  Diskler katı terra cotta hava tazeleyici disk, hava tazeleyici dispanserlerle uyumludur.
  Süper etkili Diskler, düşük performanslı/yüksek maliyetli jellere göre önemli oranda
  maliyet tasarrufu sağlar. Diskler sıcak hava ve kuru şartlar için idealdir. Ayrıca tek
  başına, mükemmel çok amaçlı bir hava temizleyici görevi de görür. Düzinelerce doğa
  kokulu organik hoş koku seçeneği arasından alternatif sunmaktadır. Diskler yumuşak
  pastel tonlarda renklendirilmiş ve tazeliğini koruması için ayrı ambalajlanmıştır. Ürün,
  maskeleme yapmadan var olan kötü kokunun çözülmesini sağlayarak ortama su buharı
  ve kokusuz gaz çıkışı oluşturur. Kötü koku oluşumunun engellenmesiyle etrafa kendi
  içine emdirilen kokuyu yayarak hoş ve ferah bir koku oluşumunu sağlar.
  ÖZELLİKLER ve AVANTAJLAR

  • Hava temizleyici dispanserlerle uyumludur.
  ‚Ä¢ Maliyetten tasarruf sağlayarak tüm jel yeniden doldurabilir ürünlerden daha iyi
  performans gösterir.
  ‚Ä¢ Sıcak hava ve kuru şartlarda dahi kokuları önler ve hoş koku sağlar.
  ‚Ä¢ Geniş bir yelpazede enfes `organik‚Äù hoş koku seçenekleri mevcuttur.
  ‚Ä¢ Buhar bariyeri ile ayrı ambalajlanmış olup geçirgen plastiği ile tazeliğini korur.
  ‚Ä¢ Kullanımı ekonomik ve kolaydır
  ‚Ä¢ Uçucu organik bileşikler açısından uygundur.
  ‚Ä¢ Uluslararası Koku Birliği (IFRA) sertifikasına sahiptir.
  ‚Ä¢ Metazene¬Æ içerir.

  KULLANIM ALANLARI
  Kalıcı koku problemlerinin olduğu her yerde kullanılabilir.
 • İletişim
  • Ark Çevre

   ÇAĞLAYAN MAHALLESİ 2055 SOKAK NO:4 MURATPAşA - ANTALYA - TÜRKİYE
  • Tel: (242) 324-5260
   Tel(2): 242 324 5260
   Faks: (242) 324-5257

   Email: info@arkcevre.com

Bu ilanı paylaş

Kullanıcı Yorumları

Yorum yazmak için üye olmanız gerekmektedir.