Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Arüv çevre mühendislik müşavirlik hizmetleri inşaat sanayi ve ticaret anonim şirketi

Ortalama Üye Değerlendirisi:
3.86667/5,
 • Kurulduğu 1992 yılından itibaren Türkiye genelinde Çevre Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı meslek konularında, uzman kadrosuyla mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermektedir. Ülke genelindeki yatırımların gerçekleştirilmesinde faaliyet konusuna bağlı olarak inşaat öncesinden işletme dönemine kadar alınması gereken tüm izin, onay, ruhsat vb. kısaca "izin" olarak adlandırılan süreçlere ilişkin "çevre müşavirlik hizmeti" verilmektedir.

  Yatırımların proje aşamasındaki ön fizibilitesi, inşaat öncesi ve sonrasındaki dönemlerde çevre ve diğer mevzuat kapsamındaki tüm izinlerin alınması için işveren - danışman - kamu kurum kuruluşları koordinasyonun yönetim ve organizasyonun yapılarak, işletme dönemine geçişin sağlanması doğrultusunda hizmet veren ARÜV ÇEVRE, işletme sonrası işveren yükümlülüklerine yönelik iç tetkik ve denetimlerini de sürdürerek danışmanlık hizmetini yatırım ömrü süresince devam ettirmektedir.

  ARÜV ÇEVRE;
  1. TMMOB, Çevre Mühendisleri Odası tarafından verilen, Serbest Müşavirlik Mühendislik Bürosu "Büro Tescil Belgesi"ne sahiptir.
  2. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, ÇED Yönetmeliği, 18 ve 26.Maddesi kapsamında verilen "Yeterlik Belgesi" ne (Belge No:63) sahiptir.
  3. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar hakkındaki yönetmelik uyarınca "Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi" ne (Belge No:ÇDYB-6014) sahiptir.

  Çevre Mühendisliği Hizmetlerimiz
  • Yatırım izin süreçlerine yönelik teknik müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri sunulması
  • Projenin her evresinde organizasyon ve danışmanlık hizmeti sunulması
  • Çevre izin ve lisans belgesi süreçlerinde müşavirlik hizmeti sunulması
  • Tesis denetim, izleme ve kontrollerinde sürekli danışmanlık hizmeti sunulması
  • Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) Raporlarının hazırlanması
  • Proje tanıtım dosyalarının hazırlanması
  • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerinin yapılması
  • Maden arama ve işletme ruhsatı işlemlerinin yapılması
  • Akaryakıt sektörü özelinde yatırım danışmanlığı
  • Turizm sektörü özelinde yatırım danışmanlığı
  • Turizm sektörüne yeşil yıldız belgesinin kazandırılması
  • Atık su arıtma tesisi projelendirmeleri ve taahhüdü
  • Atık su arıtma tesisi bakım ve danışmanlık hizmetleri
  • Atık su arıtma tesisi mekanik ekipmanları imalat, pazarlama ve montajı
  • Paket atık su arıtma tesisi proje ve taahhüdü
  • Deniz deşarjı projelendirmeleri ve taahhüdü
  • İçme suyu şebekeleri projelendirmeleri ve taahhüdü
  • Kanalizasyon şebekeleri projelendirmeleri ve taahhüdü
  • Yağmur suyu şebekeleri projelendirmeleri ve taahhüdü
  • Deniz iskelesi proje ve taahhüdü
  Değerlerimiz

  Ulusal ve uluslararası platformda, Çevresel danışmanlık hizmetleri konusunda, nitelikli yönetim kadrosu ve tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, en iyi hizmeti sunmayı kendine amaç edinmiştir.

  Kalite Politikamız

  Çevresel danışmanlık hizmeti sunarken, müşteri ve çalışan personel memnuniyetine önem vermekteyiz. Müşteri memnuniyetini esas alarak sorunlara en hızlı ve verimli şekilde takım ruhu ile sonuç odaklı yaklaşmak. Performansa ve etik değerlere duyarlı, çevre konularıyla ilgili çalışmalarda yüksek teknoloji kullanımını benimsemek ve güncel gelişmeleri takip edip, bu gelişmeleri kendi bünyesinde uygulamaktır.

  Çalışan personellerin eğitimini destekleyerek adaletli, güvenilen ve iyi işleyen bir sistem oluşturmak, çalışanlar arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi anlayışı ve iletişimi geliştirerek, korkuları ortadan kaldırıp huzurlu bir iş ortamı yaratmak.

  Hizmette sınır tanımayan, güler yüzlü, planlı ve standartları en üst seviyede olan kaliteli hizmeti vermeyi ilke edinmek. Kalite Politikamız ile müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, hizmet süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve yaptığımız her işe yeni değerlerimizi eklemek Arüv Çevre Müh. Müş. Hiz. San. Tic. Ltd. şti. çalışanları olarak hepimizin görevidir.

  http://www.aruvcevre.com.tr/hakkimizda-1-icerik.html
 • Müşavirlik Hizmetleri

  TEMEL DANIşMANLIK HİZMETLERİ
  ARÜV ÇEVRE tarafından verilen `Temel Danışmanlık Hizmetlerini‚Äù 4 ana başlıkta değerlendirmek mümkündür.
  - Proje Danışmanlığı,
  - İzin süreçleri Yönetimi Danışmanlığı,
  - Çevre Mevzuatı Danışmanlığı,
  - Kurumsal İletişim danışmanlığı,

  A- Proje Danışmanlığı
  Yatırım projelerinin hazırlanması esnasında pek çok teknik esaslar üzerine çalışılırken, realize edilecek ve uygulamaya konacak olan projenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevzuat hükümlerine uygun tasarlanması gerekmektedir. Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetin türü yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı statüsünde olmasından dolayı başta imar ve çevre mevzuatı olmak üzere, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine harfiyen riayet edilmesi gerekmektedir. ARÜV ÇEVRE yatırımın proje aşamasında tanımlanan çerçevede Proje Danışmanlığı hizmeti vermektedir.

  B- İzin Süreçleri Yönetim Danışmanlığı
  Ülkemizde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler, kurumlar sosyolojisinin temel prensipleri çerçevesinde birbiri ile ilişkili olan, bir başka deyişle sonuçlandırılması, ilgili diğer kurumların mevzuatlarına bağlı olan, izin süreçlerinin doğru planlanması ve yönetilmesi temel şartına bağlıdır. İzin süreçleri yönetiminin kronolojik olarak sıralanması ve/veya izin alınacak kurumun izin pratiklerinin bilinmesi, yatırımların, süresi içerisinde mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

  ARÜV ÇEVRE; `İzin Süreçleri Yönetim Planı‚Äùnı hazırlamakta ve plana uygun olarak izin süreç yönetimini yaparak, faaliyetin inşaat öncesi, inşaat ve işletme dönemine ait tüm izinlerini almaktadır.
  Bu kapsamda;
  1. Yatırım yapılacak olan arazinin inşaat yapılabilir hale getirilmesine yönelik işlemler
  2. İnşaat ruhsatının alınmasına yönelik işlemler
  3. Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmasına yönelik işlemler
  4. Çevre İzin&Lisans Belgesinin alınmasına yönelik işlemler
  5. İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının alınmasına yönelik işlemler
  6. Kıyı Tesisi İşletme İzninin alınmasına yönelik işlemler
  İzin süreç yönetim planlaması yapılarak, izin süreçleri sonuçlandırılmaktadır.

  B.1 Yatırım yapılacak olan arazinin inşaat yapılabilir hale getirilmesine yönelik işlemler
  Arazinin inşaat yapılabilir hale getirilmesine yönelik işlemleri; Mülkiyet, Plan ve ÇED işlemleri olarak özetlemek mümkündür.

  B.1.1 Mülkiyet
  Hazineye ait taşınmazların kiralanması, kullanım izni alınmasına yönelik iş ve işlemler, Orman Arazisi Kiralama İşlemleri, Boru hattı güzergah izin işlemleri, yol geçiş izinleri, tapu mülkiyetine ilişkin işlemler ARÜV ÇEVRE tarafından verilen hizmetlerdendir.

  B.1.2 Plan
  Plan onama süreçlerinin yönetimi ve imar parseli elde edilmesi, mülkiyet belirlenmesi işlemleri, ARÜV ÇEVRE tarafından, plan yapılacak bölgedeki Partnerleri vasıtası ile verilmektedir.

  B.1.3 ÇED
  ARÜV ÇEVRE; ÇED Yeterlik Belgesine (Belge No:63) sahip bir firmadır. Çevre Birliği Derneğinin üyesidir.

  B.2 İnşaat Ruhsatının alınmasına yönelik işlemler
  Mevzuatta tanımlanan şekli ile inşaat ruhsatının alınabilmesi için, projenin meslek odaları tarafından onaylınmış olması ve proje müellifi, müteahhit, yatırımcı, yapı denetim firması ve ruhsat makamı arasında koordinasyon sağlanması gerekmektedir. Bu işlemlerin bütün yönetimi ARÜV ÇEVRE tarafından yapılmaktadır.

  B.3 Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmasına yönelik işlemler
  Yatırımın inşaat aşamasının tamamlanmasını müteakip, proje müellifi, müteahhit, yapı denetim firması, yatırımcı ve ruhsat makamı arasında koordinasyonun sağlanması ve ilgili diğer kurumlarla olan ilişkilerin yönetilmesi ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinin alınması işlemleri ARÜV ÇEVRE tarafından verilen hizmetlerdendir.

  B.4 Çevre İzin & Lisans Belgesi İşlemleri
  ARÜV ÇEVRE; Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine (Belge No:0083) sahip bir şirkettir. Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca çevre izin ve denetim işlemleri çok sayıda faaliyet için yürütülmektedir.

  B.5 İş Yeri Açma ve Çalışma (GSM) Ruhsatının alınması işlemleri
  İş Yeri Açma ve Çalışma (GSM) Ruhsatı olmadan bir işyeri açılamayacağı ve çalıştırılamayacağı hükmünden hareketle, tüm yatırımların İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ruhsat alması sonrası gerçekleştirilmesi gerekmektedir. GSM Ruhsatı esas itibari ile mevzuatta tanımlanan tüm izin süreçlerinin tamamlandığını belgeleyen `sonuç‚Äù evrakıdır. İzin süreçlerinde var olan domino etkisi, GSM Ruhsatı`nın alt izin evraklarından birinin olmaması / iptal olması GSM ruhsatının iptaline kadar giden bir süreci de tetiklemektedir. Bu sebeple `İzin Süreçleri Yönetim Planlaması‚Äùnda temel amaç; GSM ruhsatının alınabilmesi ve işletme aşamasında da korunabilmesidir. İş Yeri Açma Çalışma Ruhsatının alınması işlemleri ARÜV ÇEVRE tarafından uzmanlık düzeyinde verilen bir hizmettir.

  B.6 Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi İşlemleri
  Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, izin süreç yönetiminin sağlanması, Kıyı Tesisi İşletme izninin alınması ARÜV ÇEVRE tarafından verilen hizmetlerdendir. Bu kapsamda Plan, Milli Emlak Kullanım İzin sözleşmeleri, Proje onayları, inşaat ruhsatının alınması, yapı kullanma izin belgesinin alınması, son olarak mevzuata uygun olarak inşa edilmiş kıyı tesisinin Denizcilik Müsteşarlığından kıyı tesisi işletme izin belgesinin alınması işlemlerinin bir bütün olarak yönetimi, ARÜV ÇEVRE tarafından verilen hizmetlerdendir.

  C- Çevre Mevzuatı Danışmanlığı
  ARÜV ÇEVRE, Çevre mevzuatı ve uygulamaları konusunda uzman bir kuruluştur. Yatırımın inşaat öncesi, inşaat aşamasında ve işletme döneminde hukuki olarak gerekli olabilecek çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çözümlemeleri hususunda aktif hizmet üretilebilmektedir.

  D-Kurumsal İletişim Danışmanlığı
  Danışmanlık hizmeti verilen firmalara, yaşanan izin süreçlerinde iletişim içerisine girilmesi gereken tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli görüşmeleri yaparak, kurumsal iletişimi sağlamak ve yönetmek ARÜV ÇEVRE tarafından verilen hizmetlerdendir.

  Taahhüt Hizmetleri
  Atık su bertaraf sistemlerinin, projelendirme ve taahhütleri konusunda uğraş veren ARÜV ÇEVRE; evsel nitelikli atık su oluşturan yerleşimler için biyolojik arıtma tesisleri kurmakta, işletmekte ve ilgili tesisin yasal mevzuat açısından alıcı ortama deşarj izni alınacak hale getirilmesine kadar, gerekli işlemleri yapmaktadır. Endüstriyel tesislerde ise prosese ve atıksu kalitesine bağlı olarak kimyasal arıtma, kimyasal+biyolojik arıtma, ileri arıtma sistemleri projelendirme, uygulama ve işletme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Firmamız halihazırda işletilmekte olan arıtma tesislerinde, haftalık ve aylık bakım servisleri vermekte, arıtma tesisinin işletilmesi konusunda danışmanlık yapmaktadır.

  Peyzaj Hizmetlerimiz
  Arüv peyzaj olarak, yılların verdiği bilgi ve deneyimle yola çıkarak peyzaj tasarım, projelendirme, bitkisel ve yapısal uygulama, periyodik bakım hizmetleri vermekteyiz. Bizler, dünyanın en güzel işlerinden birini yapıyor olma ayrıcalığına sahip olduğumuzu biliyoruz, amacımız ise bu konuda ki bilgimizi ve tecrübemizi sizlerle paylaşarak, sizlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz kaliteli hizmet sunmaktır.
  Arüv peyzaj ‚Äòda hayal ettiğiniz ,özlemini kurduğunuz mekanlar sizlerin istekleri doğrultusunda uzman kadromuz tarafından projelendirilir ve uygulanır.

  http://www.aruvcevre.com.tr/musavirlik_hizmetleri-3-faaliyet.html
  http://www.aruvcevre.com.tr/taahhut_hizmetleri-11-faaliyet.html
  http://www.aruvcevre.com.tr/peyzaj_hizmetlerimiz-12-faaliyet.html
 • Danışmanlık Referanslarımız

  1. OMV PETROL OFİSİ A.ş.
  2. MARMARA DEPOCULUK HİZMETLERİ A.ş.
  3. TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.ş. (TÜPRAş)
  4. THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.ş.
  5. OPET PETROLCÜLÜK A.ş.
  6. MOBİL OIL TÜRK A.ş.
  7. BP PETROLLERİ A.ş.
  8. THE SHELL COMPANY OF TURKEY LTD.TURKİYE şUBESİ - MERKEZİ LONDRA`DA
  9. SHELL AND TURCAS PETROL A.ş.
  10. SHELL PETROLLERİ A.ş.
  11. ÇEKİSAN DEPOLAMA HİZMETLERİ LTD. şTİ.
  12. LUKOIL JET YAKITI DAĞITIM VE TİC. LTD.şTİ.
  13. ELMATAş VE DİĞER MEYVELER ÖZÜ VE SULARI SAN.TİC.A.ş.
  14. EGENDA ENDA ENERJİ A.ş.
  15. ANTALYA ENERJİ ÜRETİM A.ş.
  16. KADIAHMETOĞULLARI ASF.TAAH.İNş.TİC.A.ş.
  17. ÇALLIOĞLU MAD.İNş.TİC.SAN.LTD.şTİ.
  18. KADI - EKSEN İş ORTAKLIĞI
  19. KONYA ÇİMENTO SAN.T.A.ş.
  20. TÜRK YTONG A.ş.
  21. ATTAş ALARKO TURİSTİK TESİSLER A.ş.(HILLSIDE GRUP)
  22. AYTUR TURİZM LTD.şTİ.(AYTUR OTELLERİ)
  23. SİRENE GRUP OTELLERİ (BEYTUR TURİZM İNş. SAN. VE TİC. A.ş., ANTALYA GOLF KULÜBÜ TURİZM A.ş.)
  24. MÜFTÜLER TUR OTELCİLİK LTD.şTİ.
  25. ÖZKAYMAK TURİZM OTELCİLİK LTD.şTİ.(ÖZKAYMAK OTELLERİ)
  26. SÖNMEZ TURZ. EML. TEKS. VE EĞL. YAT. SAN. TİC. A.ş.(BAIA LARA OTEL)
  27. ASLAN TUR.İNş.SAN.TİC.A.ş. (ASTERIA GRUP)
  28. AMARA HOTELS (AMARA GRUP)
  29. SUNTOPİA OTEL HİZ. TUR. VE TİC. A.ş. (SUNTOPIA HOTELS)
  30. ZAFER TUR. OTELCİLİK İNş. A.ş. (MIRAMARE HOTELS)
  31. İSTANBUL TUR.OTELCİLİK A.ş. (THE MARMARA OTEL)
  32. PGS OTELCİLİK TURİZM TİCARET A.ş. (PGS GRUP OTELLERİ)
  33. GÜNEY TURİZM A.ş.
  34. ANTALYA BÜYÜKşEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  35. ANTEPE İNşAAT VE TİCARET A.ş.

  http://www.aruvcevre.com.tr/danismanlik_referanslarimiz-17-1-referans_detay.html

  Müşavirlik Referanslarımız
  http://www.aruvcevre.com.tr/ced__ptd_calismalarimiz-3-1-referans_detay.html


  Taahhüt Referanslarımız
  http://www.aruvcevre.com.tr/aritma_tesisi_hizmetlerimiz-5-1-referans_detay.html

  Peyzaj Referanslarımız
  1. GRİDA VİLLAGE
  2. GRİDA CİTY OTEL
  3. SİLYUM 2000
  4. İBEROSTAR BELLİS OTEL
  5. L`0CHENİCA OTEL
  6. CARYA GOLF OTEL
  7. YEşİL VAHA TATİL KÖYÜ
  8. GRAND VİSTA OTEL
  9. MARİ VİSTA OTEL
  10. TUANA VİSTA OTEL
  11. DİONİS OTEL ( Proje Devam Ediyor)
  12. DYDOME OTEL
  13. KEMER HAVANA OTEL
  14. BİLEYDİ RESİDENCE
  15. LARAPORT RESİDENCE
  16. GÜRSU CONCEPT EVLERİ
  17. DOĞA SİTESİ
  http://www.aruvcevre.com.tr/peyzaj_referanslarimiz-13-1-referans_detay.html

Bu ilanı paylaş

E.Avcı, F.Algül, Emre Efe ve 4 kişi daha bunu beğendi.

Kullanıcı Yorumları

Yorum yazmak için üye olmanız gerekmektedir.
 1. ilyas duman
  merhaba
  dumanlar metal geri dönüşüm olarak tüm tehlikesizatık ve tehlikeli atık geri kazanımı bertaraf işlemleri için bakanlık onaylı lisanslara sahibiz. çıkan atıklar için sizlerle görüşmek isteriz. ilyas duman
  05356487041
  02126873162