Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Hmh Danışmanlık

Ortalama Üye Değerlendirisi:
3.33333/5,
 • HMH Danışmanlık, ağırlıklı olarak işletmelerde meydana gelen kokunun giderimini sağlamak ve asbestli olan alanların temizlenmesi, taşınımı ve bertarafı üzerine uzman kadrolarıyla danışmanlık ve teknik servis hizmetleri vermektedir.

  Bunların yanı sıra Kişisel Koruyu Ekipman ve Absorban yağ emici malzemelerin tedariğinde lider firmaların Türkiye distribütörü olarak hizmet vermektedir. İtalyan Firması Nicmabox Dispenserların Türkiyedeki tek yetkili distribütörü olma görevini yakın zaman öncesinde üstlenmiştir.

  Gelişen çevre anlayışı ve ülkemizde son yıllarda yayımlanan çevre ve işçi sağlığı,iş güvenliği yönetmeliklerinin yanı sıra Avrupa Birliği Çevre direktiflerinin paralelinde sanayi işletmeleri gerekli önlem ve yeterli teknik donanımı iş yerlerinde sağlamak mecburiyetindedirler.

  şirketimizin kuruluş amacı, sizlerin daha rahat yaşam umudu ile hayal ettiği sağlıklı bir çevre için gerekli altyapı, hizmet ve teknolojiyi uygun koşullarda sunmaktır.[​IMG]
  Misyon
  Gerek Çevre gerek İş güvenliği bilinci ile bilim ve tekniğin güncel üretim ve yenilikleri takip ederek, çağdaş,bilimsel, bağımsız, tarafsız, gizlilik prensiplerine inanarak, uzman kadrolarımızla beraber İyi bir mesleki ve teknik uygulama gerçekleştirip, müşterilerimizin beklentilerini ilgili yönetmelikler ve standartlar doğrultusunda en doğru şekilde karşılayarak çevre ve çalışan hayatı koruma bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.

  Vizyonumuz
  Evrensel normlarda oluşturduğu kurumsal yapısı ile yurt içinde ve yurt dışında hizmet kalitesi ile maksimum ölçülerde müşteri memnuniyetini yakalamış, çevre ile dost bir çalışma prensibi edinmiş, çalışanlarının memnuniyetini en üst seviyede göz önünde bulunduran, hizmet ve başarıları ile marka olmuş, kendi sektörünün lider firması olmak.
 • HMH Danışmanlık Ecosorb Koku nötralize edici ürünlerin tek yetkili Türkiye distribütörüdür. Ecosorb Koku nötralize edici ürünler kötü kokuyu maskelemek yerine, hapsedici özelliğe sahip özellikli edici ürünlerdir. Odour Management Industries ve ACAT tarafından Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa,da üretilmektedir.

  ECOSORB¬Æ`un başlıca yararları
  Ecosorb¬Æ koku kontrol çözümleri uzun yıllardan beri bütün dünyada; atık su arıtımı (pissu ), atık gömme ve işleme, gıda işleme, yem üretimi, gübreye dönüştürme, kirlilik dönüştürme ve tabaklama, petrol ve gaz arıtımı ve diğer sanayi sektörlerinde kullanılmaktadır.Ecosorb¬Æ, hidrojen sülfür, amonyak, kükürt dioksit, etil ve metil merkaptanlar, aminler, stiren ve öteki az çözünür kokularla bağlantılı bir dizi genel kötü kokuyu etkisizleştirir. Ecosorb¬Æ başka uygulama seçeneklerinin bulunmadığı veya maliyetlerin yüksek olduğu birçok sanayi alanında koku kontrolü sunmaktadır. şöyle ki:

  • Doğrudan doğruya atmosfere dağılma durumları,
  • Çok gazlı veya güç kokulu kaynakların varlığı,
  • Geçici sorunların baş göstermesi,
  • Mevsimlik sorunlar.
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  Uygun dozaj ekipmanınca uygulandığında Ecosorb¬Æ, genellikle mevcut olan birçok kötü kokulu gazın kusursuz bir biçimde etkisizleştirilmesini sağlar. Ecosorb¬Æ, geniş tabanlı koku nötrleştirmesini üstlendiğinde bu kokuların inorganik, organik asitli veya bazlı gazlarca üretilmiş olması bir soruna yol açmaz.

  ECOSORB¬Æ`un yararları şöyle sıralanabilir:

  • Yaygın çeşitlilikte koku etkisizleştirmesi sağlar
  • Yararı yalnızca kokuların maskelenmesiyle sınırlı değildir
  • İşlenmesi güvenli, kullanımı kolaydır
  • Başka bir teknolojinin başaramadığı koku denetimini gerçekleştirir
  • Rahatsız edici kokulara ilişkin yakınmalara uygun maliyetli çözümler sunar
  • Sanayi bağlamındaki çevre düzenleme yasalarına uyumludur.
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG]
  ECOSORB¬Æ UYGULAMALARINDAN YARARLANAN SANAYİLER

  Ecosorb¬Æ`un, bir çok kokuyu etkisiz duruma getirmekteki çok yönlülüğü ve neredeyse yirmi yılı aşkın bir sürede geliştirilen sayısız uygulama teknikleri alıcılarının koku sorunlarını gidermeye yönelik uygun maliyetli çözümlere ulaşılmasını sağlamıştır.Böylelikle Ecosorb¬Æ, sanayilerin gerçekten inanılması güç bir değerler toplamı sergilemesine neden olmuştur.

  Ecosorb¬Æ alıcılarının listesini, kapsamlı olması nedeniyle burada belirtemiyoruz.Ne var ki, yıllar içinde bu teknolojiyi başarıyla kullanan birinci sınıf kuruluşların listesi, aşağıdaki sanayi alanlarında etkinlik gösteren kuruluşları bünyesinde barındırmaktadır.

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG]
  * Kentsel Atık Su Arıtma çalışmaları
  * Sanayi atık işlemleri
  * Petrol ve gaz arıtımevleri
  * Asfalt tesisleri
  * Elektrik Üretimi
  * Atık aktarım İstasyonları
  * Gübre alanları
  * Karton ve kağıt fabrikaları
  * Çelik fabrikaları
  * İlaç fabrikaları

  * Kimyasal üreticileri
  * Dökümevleri
  * Lastik üretimi
  * Ambalajlama tesisleri
  * Gıda ve Balık İşlemleri
  * Camyünü imalatçıları
  * Arazi ıslahı işlemleri
  * Atık gömme alanları
  * Hayvan besleme işlemesi
  * v.b.


  ÇEVRE DANIşMANLIK HİZMETLERİMİZ[​IMG]
  1. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Hazırlanması
   Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek1 ve Ek2listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirecek gerçek ve tüzel kişiler bu yönetmelik kapsamında Ek1 listesinde yer alıyorlarsa ÇED Raporu, Ek2 listesinde yer alıyorlarsa Seçme eleme Kriterlerine göre proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. Çevresel Etki Değerlendirmesi konusunda tecrübeli Mühendis ve teknik eleman kadromuz ile kurumunuza Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu hazırlıyoruz.
  2. Emisyon İzni ve Raporu
   Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Liste A ve Liste B grubunda yer alan faaliyetleri gerçekleştirecek gerçek ve tüzel kişiler bu yönetmelik gereğince emisyon izni almakla mükelleflerdir. Emisyon izni ve raporu hazırlanması konusunda yeterli tecrübesi olan Mühendis ve teknik eleman kadromuz ile kurumunuza emisyon izni ve raporu hazırlanması hizmetini veriyoruz.
  3. Ön Lisansı Takibi (Geri Dönüşüm, Toplama Ayırma vs )
   Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği Uyarınca işletmelerin faaliyet alanlarında geri dönüşüm ve i veya Toplama ayırma işlemleri var ise faaliyet alanları ile ilgili lisansı almaları mecburidir. işletmelerin sıkı çalışma temposu ve lisans takibinin zorluğu göz önüne alındığında bu konularda danışmanlık hizmeti alınması süreci kısaltması açısından önem taşımaktadır. işletmenizin Ön lisans / lisans takibini yapıyoruz ve en kısa sürede işletmenize lisans alınmasında yardımcı oluyoruz.
  4. Atık Yöentimi Danışmanlık Hizmetleri
   Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Elektrik Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik, Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin çalışmalarına başlamalarından sona erdirmelerine kadar geçen süreç içerisinde, atıkların kaynağında ayrı toplanması, ayrıştırılması, geri dönüşümü veya bertarafının sağlanması zorunluluğundan bahsedilmiş ve bu sorumluluğun kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin kendilerine ait olduğu bildirilmiştir. MNT Çevre Danışmanlık & Environmental Consulting, konularında uzman ve mevzuatlara hakim destek ekibi ile atıkların geçireceği süreci planlama, geri dönüşüm veya bertarafını sağlama ve bu sürecin belgelendirilmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması konusunda yönetim planları oluşturma ve atık yönetim eğitimleri konularında hizmet vermektedir.
  5. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
   HMH Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak 1996 yılından beri İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının işletme ve işyerleri için öngörmüş olduğu tüm Yasal Yükümlülüklerin, HMH Teknik Uzman ve Sağlık Ekipleri tarafından işveren adına gerek mahallinde oluşturulacak konuşlandırma gerekse de görevlendirme esası ile gerçekleştirmekteyiz.
 • HMH DANIşMANLIK
  ÖZEL EĞİTİM İNşAAT MÜHENDİSLİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. şTİ.
  Adres:
  Akça Cami Cd. şen İş Merkezi Kat:1 No:80 - KOCAELİ - TURKEY
  Telefon:+90 (262) 331 36 38
  Fax:+90 (262) 331 38 88
  Gsm:0 532 364 47 99
  E-Posta:hasan.haskul@hmhdanismanlik.com.tr

Bu ilanı paylaş

ömer kara ve Emre Efe bunu beğendi.

Kullanıcı Yorumları

Yorum yazmak için üye olmanız gerekmektedir.