Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Organize Çevre Danişmanlık

Ortalama Üye Değerlendirisi:
4.14286/5,
 • Çevre Yönetimi Danışmanlık Hizmeti Kapsamında;
  Tesis veya faaliyet bünyesinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre

  - Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi ve koordine edilmesi,
  - Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin tespit edilmesi,
  - Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirilmesi ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlanması ve bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunulması ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesinin sağlanması,
  - Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunulması ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibinin yapılması ve uygunsuzluğun giderilmediği durumda en geç 15 (on beş) gün içerisinde yetkili makama bildirmekle,
  - Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarının yürütülmesi,
  - Bakanlık ve Çevre ve şehircilik İl Müdürlüklerince istenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak iletilmesi,
  - Bakanlık veya Çevre ve şehircilik İl Müdürlüklerince önceden haber verilerek yapılacak denetimler sırasında;
  o Tesis veya faaliyette hazır bulunulması,
  o İstenilen bilgi ve belgelerin sağlanması,
  - Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgilerin saklı tutulması,
  - İşverene ait tesiste çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak, Aylık danışmanlık sözleşmesi kapsamında Ek-1 listesi için ayda en az 2 gün, Ek-2 listesi için ayda en az 1 gün süreyle işletmeye gelinerek süreçler takip edilecektir.
  - İşletmedeki çevresel faaliyetler ile ilgili iş planı oluşturulması ve plan çerçevesinde süreçlerin takibinin yapılacaktır.
  - İşletmede uygulanacak olan Atık Yönetimi Hizmeti Kapsamında;
  o Atıklarının tespitinin yapılması ve atık kodlarının belirlenmesi,
  o Atık sahalarının tespiti ve düzenlemesinin yaptırılması,
  o Firma içi atık azaltma noktalarının tespiti ve atık azaltma eğitim ve bilgilendirme ile iş takibinin yapılması,
  o Atık bertaraf firmalarının tespiti, tekliflerin alınarak yönetime sunulması ve maksimum 6 aylık sürelerde oluşan tüm atıkların bertaraf tesislerine gönderiminin gerçekleştirilmesi,

  - Diğer Hizmetlerin Yönetimi Kapsamında;
  o İşletmede yapılan çalışmalara ilişkin 3 aylık dönemlerde ayrıntılı rapor hazırlanması ve işverene sunulması,
  o Sözleşme eki olarak verilen iş planının 3 aylık dönemlerde incelenmesi ve gerekmesi durumunda değişikliklerin/düzeltmelerin yapılması ve işveren onayına sunulması,
  o Yapılan çalışmalarla ilgili olarak ve yapılacak bir denetimde sunulmak üzere sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren gerekli dosya hazırlıklarına başlanması ve sürekli olarak güncelliği sağlanacaktır.

  - Arıtma Sistemleri Yönetimi Hizmeti Kapsamında;
  o Su-Atıksu-Bacagazı Arıtma Tesisleri;
  i. Mevcut arıtma tesislerinin işlerlik kontrolü,
  ii. Bakım periyotlarının tespiti ve bakım planının yapılması,
  iii. Analizlerin yaptırılması ve değerlendirilmesi,
  iv. Sistem hakkında raporlama işleminin yapılması,
  v. Eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekli desteğin verilmesi,

  İlave Faaliyetlerin Kısa Açıklaması

  Firmamız çalışanlarının Organize Sanayi Bölgeleri çalışmaları konusunda geçmiş dönemdeki tecrübelerinin aktarılması kapsamında B maddesinde tanımlanan faaliyetlere ek olarak;

  OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği kapsamında;
  - Katılımcı firmaların;
  o İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesi,
  o Atıksu Arıtma Tesislerinin Proje Onaylarının yapılması,
  o Çevre Danışmanlık hizmetinin verilmesi

  - Bölge Müdürlüğünün;
  o Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirme ön hazırlıklarının yapılması,
  o Ortak tesisler ve altyapı tesisleri yapımı ve işletilmesi danışmanlık desteği,
  o Katılımcı firma inceleme ve denetlemelerinin yapılması,
  o OSB altyapısının incelenmesi, kontrol ve denetim prosedürünün oluşturularak uygulanması,
  o ÇED Yönetmeliği kapsamında yeni kurulacak veya kapasite artışı yapan tesislerin OSB Uygulama Yönetmeliği madde 101` e göre uygunluğunun incelenmesi,
  o Arsa tahsisi aşamasında OSB` ye katılacak olan firmaların uygunluklarının değerlendirilmesi,
  o Kiracı olarak faaliyet gösterecek olan tesislerin yönetmeliğe göre başvurularının incelenmesi,
  o OSB Uygulama Yönetmeliği madde 117` ye göre OSB tarafından kurulması zorunlu olan Çevre Yönetim Sisteminin oluşturulması ve onaylatılması,
  o Kanal Bağlantı İzni ve Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatlarının düzenlenmesi

  Konularında danışmanlık desteği sağlanacaktır. Söz konusu desteğin sağlanmasında geçmiş dönem OSB iş tecrübelerinin Bölgenize aktarımı sağlanacaktır.
 • Mahmut CİMşİT
  Çevre Mühendisi / İş Güvenliği Uzmanı

  Cep Tel/Mobile Phone: 0 553 270 08 33

  Organize Ölçüm Araştırma Çevre Danışmanlığı

  Mühendislik Geri Dönüşüm İnş. San. ve Tic. Ltd. şti.

  Adres: İnönü Mah. Güzeller OSB Atatürk Bulvarı

  Big Center İş Merkezi No: 2/B Gebze/KOCAELİ
  Tel: 0 262 642 19 19 Faks: 0 262 751 41 69


  www.organizecevre.com

  ORGANİZE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

  Organize İş Güvenliği Çevre Mühendisliği

  Danışmanlık Mak. Hır. San. Tic. Ltd. şti.

  İnönü Mah. Gençlik Cad. No:111-B Gebze/ KOCAELİ

  Tel: 0 (262) 643 50 43 Faks: 0 (262) 643 50 44

  www.organizeisg.com.tr info@organizeisg.com.tr

Bu ilanı paylaş

Kullanıcı Yorumları

Yorum yazmak için üye olmanız gerekmektedir.
 1. ilyas duman
  merhaba
  dumanlar metal geri dönüşüm olarak tüm tehlikesizatık ve tehlikeli atık geri kazanımı bertaraf işlemleri için bakanlık onaylı lisanslara sahibiz. çıkan atıklar için sizlerle görüşmek isteriz. ilyas duman
  05356487041
  02126873162
 2. Mahmut Cimşit
  Gebze Bölgesi Yoğun Çevre Denetimlerine başlandı. Hazır mısınız?
 3. Mahmut Cimşit
  Gebze Bölgesinin saygın firması olarak hizmet vermektedir.
   müge dülger bunu beğendi.
 4. Emre Özer
  Hımm tamamdır.Açıklama için teşekürler..
 5. Mahmut Cimşit
  iş verenimiz organize sanayi bölgesi eski çalışanlarından oldugu için ve malümunuz bulundugumuz bölge organize sanayi bölgesi olması sebebiyle şirket ünvanı bölye uygun görülmüştür.
   müge dülger bunu beğendi.
 6. Mahmut Cimşit
  osb danışmanlık hizmeti vermiyor ki sadece ismimiz öyle.
 7. Emre Özer
  OSb lerin çevre danaışmanlığı vermesi sizce doğrumu.Çünkü hem denetim hem de danışmanlık hizmeti vermesi mantıklı gibi gelmedi bana.
   Emre Efe bunu beğendi.