Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Seveso Grup

Ortalama Üye Değerlendirisi:
5/5,
 • logoseveso.png
  Hizmet verdiğimiz alanda kısa vadede ülkemizin, orta vadede bölgemizin, uzun vadede dünyanın en çok tercih edilen lider grubu olarak, mevzuat, standart, düzenleyici kurallar belirleyen organizasyonlara veya kamu otoritelerine rehberlik yapmak, görüş bildirmek, bilgi sağlamak, bilginin ve uygulamanın kaynağı olmak “Vizyonumuzdur”
  İş sağlığı ve güvenliği, Mevzuatlar, Direktifler, AB uyum süreci ve gelişen şartlardan dolayı ortaya çıkan teknik alanlarda, bilgi ve deneyimlerimizi bir araya getirerek, oluşturduğumuz SEVESO takımıyla kuruluşlara rehberlik yapmak, sanayinin problemlerini çözmek ve bu alanda kazanç sağlamak “Misyonumuzdur”

  Politikamız
  • Rehberlik yaptığımız kuruluşların, yasal uygunluk denetim sürecini en kısa sürede ve başarı ile geçirmeleri için proaktif çalışırız.
  • İlgili tarafların beklentileri ile yasal gereklilikler arasında dengeyi iyi kurarak tüm tarafların beklentilerini yerine getiririz.
  • Rehberlik yaptığımız kuruluşun bilgi birikimi ile ekibimizin uzmanlığını harmanlayarak mükemmeliği hedefleriz.
  • Rehberlik yaptığımız kuruluşların memnuniyetini yüksek seviyede tutmak için faaliyetlerimizi sürekli iyileştiririz ve en iyi çözümleri sunarız.
  • Rehberlerimizin farkındalıklarını sürekli eğitim ve saha uygulamaları ile geliştirerek hizmet kalitemizi sürekli geliştiririz.
  • İyi organizasyon yaparak optimum maliyetlerde ve en iyi seviyede hizmet vererek kazanç ve verimliliğimiz artırırız..
  • Tüm faaliyetlerimizde çevrenin korunmasına katkıda bulunan örnek bir grup oluruz
  • Çalışma konularımıza ile ilgili ulusal ve uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği geliştirir ve kuruluşlarda temsil ediliriz.
  • Türkiye’nin ulusal ve uluslararası ticaretteki fırsatlarının ve ekonomilerin gelişmesi konusunda önemli bir rol almayı hedefleriz.
  • Hizmet süresince çalışma yöntemlerimiz ve yaklaşımlarımızla kuruluşların çalışanlarında farkındalık yaratarız.
  İlkelerimiz
  • Çalışma hayatı etik kurallara uyum
  • Bilgi gizliliğine saygı ve kuruluşların entellektüel mülkiyetini koruma
  • Kuruluşların çalışma ve sosyal kültürlerine saygı
  • Kuruluşların gelişimine katkı için küresel gelişmeler, standartlar ve mevzuatlar takibi
  • Hizmet verilen kuruluş ve çalışanlarında memnuniyet
  • Sözleşme ve taahhüt şartlarına, sürelerine uyum
  • Çalışma sonrasında da belirlenen kontrol şartlarını yerine getirme
 • 1) SEVESO II DİREKTİFİ GEREKLİLİKLERİ HİZMETLERİ

  BEKRA (Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması) sistemine giriş yapıp (BEKRA kapsamında mısınız? Öğrenmek için tıklayınız) kayıt olan alt ve üst seviyeli tesislere aşağıdaki hizmetleri veriyoruz:
  TÜM ALT VE ÜST SEVİYELİ KURULUŞLAR İÇİN ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLER:

  Kantitatif Risk Değerlendirmesi Hizmeti: Kantitatif risk analizi anlam olarak; sayısal verilere dayanılarak çözümler üretip tesislerinizde büyük kaza oluşturabilecek tüm tehlike kaynaklı risklerin analiz edilerek değerlendirilmesi sonucu düzeltici, önleyici ve kontrol tedbirlerine karar verilmesidir. Tesisiniz için gerekli kantitatif risk değerlendirmesini tesisinizin mevcut durumuna, kimyasal madde içeriğine, proses şekline ve faaliyetine göre;
  • HAZOP (Hazard and Operability Risk Analysis-Tehlike ve İşletilebilirlik Risk Analizi)
  • FTA (Failure Tree Analiysis-Hata Ağacı Analizi)
  • ETA (Event Tree Analysis-Olay Ağacı Analizi)
  • Bow-Tie (Papyon)
  Risk analiz metotlarından bir veya birkaçını kullanarak tesisinizin risk değerlendirmesini yapıyoruz.
  Güvenlik Yönetim Sistemi Kurulması Hizmeti (GYS) : Tesisiniz için güvenliğin sağlanması ve güvenli çalışma ortamının devam etmesi için gerekli organizasyon hiyerarşisinin kurulması , önlemler, bakım ve onarım prosedürlerinin belirlenmesi, kimyasalların sınıflandırması, depolanması, kullanılması ve sevk edilmesi kriterlerinin oluşturulması, riskli proseslerde çalışma izin sistemi kurulması, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği davranışlarının standartlaştırılması ve dökümantasyonlaştırılması hizmetleri firmamız tarafından verilmektedir.
  Büyük Kaza Önleme Politikası Hazırlanması Hizmeti (BKÖP) : Tesisinizde oluşabilecek muhtemel büyük kazaların önlenebilmesi için işletmenizde oluşturulan GYS hakkında ayrıntılı bilgi veren belgedir. İşletmeci hazırlanan büyük kaza önleme politika belgesinde belirtilen politikayı uygular. Tesisiniz için gerekli olan BKÖP belgesi firmamız tarafından hazırlanmaktadır.

  ÜST SEVİYELİ KURULUŞLAR İÇİN YÜKÜMLÜLÜKLER:

  Güvenlik Raporu Hazırlanması Hizmeti: Üst seviyeli kuruluş işletmecisi aşağıdaki hususları içeren ‘Güvenlik Raporu’ hazırlamalı veya hazırlatmalıdır:
  • I.Kuruluşun, çevresinin ve kuruluştaki tesislerin tanıtımı,
  • a)Kuruluşun Tanıtımı
  • b)Kuruluşa ait Haritalar
  • c)Kuruluşun Çevresinin Tanıtımı
  • d)Kuruluştaki Tesislerin Tanıtımı
  • e)Kuruluşta Bulunan Tehlikeli Maddeler Hakkında Bilgi
  • II.Kuruluşun Güvenlik Yönetim Sistemi Hakkında Bilgi
  • Üst seviyeli kuruluşlar, Güvenlik Raporunda, kuruluşta büyük kaza önleme politikası (BKÖP) oluşturulduğunu ve bu doğrultuda güvenlik yönetim sisteminin (GYS) uygulandığını gösterir.
  • a) Büyük kaza önleme politikası (BKÖP)
  • b) Güvenlik yönetim sistemi (GYS) tedbirleri hakkında bilgi
  • III.Büyük Kaza Senaryoları ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Bilgi
  • Firmamız yukarıda ayrıntıları verilen hususları içeren ‘Güvenlik Raporu’ hazırlama hizmetini vermektedir.
  Dahili Acil Durum Planı Hazırlanması Hizmeti (DADP): Büyük endüstriyel kazalar önlenemediği durumlarda; yangın, patlama ve toksik yayılım sonucu kuruluş çalışanları ve kazanın etki alanındaki halk ve çevre için olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Büyük endüstriyel kazaların etkilerinin kontrol altına alınmasını ve kazaya anında müdahale edilmesini sağlayan acil durum planı, güvenlik sisteminde önemli yer tutmaktadır. İşletmeci, kuruluşta çalıştırılan personelle görüşerek ve kuruluş içinde kaza durumunda alınacak tedbirleri alarak aşağıda belirtilen amaçlarla bir DADP hazırlar.
  • Kazayı kontrol altına almak,
  • Kamuyu bilgilendirmek,
  • Büyük bir kazadan sonra çevreyi eski haline getirmek ve temizlemek,
  • İnsan ve çevreye zararı ve mal kaybını sınırlandırmak,
  • Gerekli tedbirleri uygulamak
  Firmamız yukarıda ayrıntıları verilen huşuları içeren ‘Dahili Acil Durum Planı’ hazırlama hizmeti vermektedir.

  2)MEDİTEK İSG YAZILIM

  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin tanımlanması ile başlayan sürecin yönetimi tek ekrandan kolaylıkla yapılabilir. İşyeri çalışmaları hızlı bir şekilde planlanır, zamanı geldikçe otomatik uyarı mekanizması ile tespit edilir, gerçekleştirilir, dönem sonunda raporlanır. Dönem sonu faaliyet raporlaması, yıllık değerlendirme raporlaması gibi dokümantasyon seçenekleri ile süreç sorunsuz bir şekilde sonlandırılır.

  3)MEDİTEK PKD YAZILIMI

  PKD (Patlamadan Korunma Dokümanı) Editörü, patlamadan korunma dokümanı hazırlamanızda size yol gösterecek, hesaplamalarınızı hızlandıracak ve yazdırma listelerinizi otomatik olarak düzenleyecek bir uygulamadır, TS-EN 60079.10.1-2015 standartları doğrultusunda toz, sıvı ve gazların oluşturduğu parlayıcı-patlayıcı atmosferin tehlike sınıflandırılma hesaplamalarını otomatik olarak yapar. PKD Editörü size dokümantasyon, hesaplama ve tehlike bölge çizimlerini de kapsayan tam bir paket çözüm sunar. İçerisinde barındırdığı tehlikeli madde kütüphanesinde, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hazır bulunur. İşyeri bölümleri bazında hesaplamalar yapılır ve dokümante edilir. Hesaplamalar sonucunda tehlike bölge sınıfları ve sınırları belirlenir. Bölge sınıfı ve sınırı belirlenen alanda hangi tür ekipmanların kullanılacağı otomatik olarak tespit edilir. Belirlenen tehlike bölgeleri Kroki Editörü ile çizilir. Çalışma Bakanlığı tarafından taslağı yayınlanan PKD, yazılımdan kolaylıkla dokümante edilebilir.

  4)PFD VE P&ID HAZIRLANMASI HİZMETİ

  Tesisiniz için gerekli olan PFD (Process Flow Diagram Proses Akış Diyagramı) veya P&ID (Piping & Instrumentation Drawing –Boru Hatları ve Enstürmanları Çizimi) çizimleri grubumuzun konusunda en tecrübeli ve uzman mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

  5)PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLANMASI HİZMETİ

  Muhtemel patlayıcı ortam oluşabilecek çalışma ortamı bulunan tüm işyerlerinin işletmecisi ‘Patlamadan Korunma Dokümanı’ hazırlamalı veya hazırlatmalıdır. İşyeriniz için gerekli olan ‘Patlamadan Korunma Dokümanı’ firmamızın uzman mühendis kadrosu tarafından hazırlanmaktadır.

  6) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN EĞİTİM HİZMETLERİ

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerleri için gerekli olan;
  • Temel iş sağlığı ve güvenliği
  • Patlama ve tehlikelerinden korunma
  • Yangın ve acil durum
  • Yüksekte güvenli çalışma
  • İskelelerde güvenli çalışma
  • Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılması gereken ekipman ve teçhizat
  Eğitimleri firmamızın tecrübeli mühendisleri ve iş güvenliği uzmanları tarafından verilmektedir.
  1. POAŞ PETROL OFISI A.Ş..
  2. TÜPRAŞ İZMIR RAFINERI MÜDÜRLÜĞÜ
  3. İPRAGAZ A.Ş.
  4. HÜRGAZ TICARET VE SANAYI A.Ş.
 • Adres
  Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cd. Suleyman Başkan İş Mrk. No : 84/6 İcerenkoy Posta Kodu: 34572 Atasehir Istanbul

  Telefon
  +90 216 5301238

  Mobil Telefon
  +90 555 6869912

  Faks
  +90 216 5767985

  E-Mail
  iletisim@sevesogrup.com
  www.sevesogrup.com

Bu ilanı paylaş

Nihal Ş. Aksoy bunu beğendi.

Yeni Kullanıcı İncelemeleri

 1. Anonim
  5/5,
  "Çok Başarılı"
  Artıları - Birbiri ile uyum içinde çalışan güçlü ve çözüm odaklı bir ekibi mevcut.
  Birbiri ile uyum içinde çalışan güçlü ve çözüm odaklı bir ekibi mevcut. Yaptıkları işi en iyi ve kaliteli bir şekilde yapmak için uğraşan firma herkese kesinlikle memnuniyet verecektir.

Kullanıcı Yorumları

Yorum yazmak için üye olmanız gerekmektedir.