Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

8. Ulusal çevre mühendisliği kongresi

Konu, 'Sempozyum ve Kongre' kısmında Özge Gökmen tarafından paylaşıldı.

 1. Özge Gökmen

  Özge Gökmen CMNet Üyesi

  PROGRAM

  12.11.2009


  08:30-09:00 Kayıt

  09:00-10:30 Açılış

  10.30-11:00 Çağrılı Bildiri: Çevre Politikası ve Hukuku

  Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu

  11:00-11.30 Poster Bildiri ve Sergi Alanı Açılışı  11:30-13:00 1. Oturum: Çevre Hukuku-Politika-Etik

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ruşen Keleş

  · Türk Ceza Kanunu ve Çevreye Karşı Suçlar

  Süheyla Suzan Alıca

  · Çevre Korumacılıkta, “Çevre Etiği” Yaklaşımlarının Önemi

  Gamze Yücel Işıldar

  · Su Havzalarının Korunmasında Havza Halkının Yeri ve Önemi

  Ayşe Beyza Celep, Beyza Üstün, Nilsun İnce, Zafer Yenal

  · “Çevre Hakkı” ve Özgürleşme Mücadelesi

  Hande Atay  13:00-14:00 Öğle Yemeği  14:00-15:30 2. Oturum: Çevre Hukuku

  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy

  · Türk Çevre Hukukunda Adli ve İdari Nitelikteki Yaptırımlar

  Barış Ecevit Akgün, Elif Çimenoğlu, Ersin Kalenderoğlu

  · Avrupa Konseyi ve Parlamentosu’nun 2008/99/EC No’lu Direktifi: Çevrenin, Ceza Hukuku Aracılığı ile Korunmasında İleri Bir Adım

  Ozan Ercan Taşkın

  · Türk Hukukunda Doğal Kaynakların Yeri: Koruma Kullanma Dengesi Açısından Hukuki Bir Analiz

  Aynur Aydın Coşkun, Yusuf Güneş

  · Tehlikeli Faaliyetlerden Doğan Sınıraşan Zararların Önlenmesi ve Uluslararası Sorumluluk

  Yasin Poyraz  15:30-15:45 Çay-Kahve Arası  15:45-17:15 3. Oturum: Çevre Yönetim Araçları ve ÇED

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan Talınlı

  · Yuvacık Barajı Ham Suyunun Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinden THM Oluşturma Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Belirlenmesi

  Melike İşgören, Fatih Taşpınar, Vedat Uyak, İsmail Toröz

  · Büyük-Ölçekli Sulama Projelerinin Çevresel Etkileri: Develi Ovası (Kayseri) Örneği

  Filiz Dadaşer Çelik

  · Kıyı Tesislerinde Acil Durum Yönetimi ve Limanlarımızın Mevcut Durumu

  Nihan Öztürk, Enver Y. Küçükgül

  · Limanlarda Çevre Yönetimi ve İzmir Alsancak Limanının Mevcut Çevresel Durumu

  Nihan Öztürk, Enver Y. Küçükgül  17:30-19:00 Açılış Kokteyli


  13.11.2009  08:30-10:00 4A Oturumu: Hava Kirliliği (Ametist Salonu)

  Oturum Bakanı: Prof. Dr. Gülfem Bakan

  · Eskişehir ve İskenderun’da Atmosferik PM 10 Derişimleri ve Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbon İçerikleri

  Akif Arı, Eftade O. Gaga, Tuncay Döğeroğlu, Sermin Örnektekin, Kees Meliefste, Justin Argante, Wim Van Doorn

  · ODTÜ Kampüsündeki UOB Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

  Sema Yorulmaz, Mihriban Civan, Gürdal Tuncel

  · Üniversite Kampüsünde Ölçülen Uçucu Organik Bileşiklerin Faktör Analiz Tekniği İle Değerlendirilmesi

  Mihriban Civan, Sema Yorulmaz, Gürdal Tuncel

  · SO2, NO2, O3 ölçümünde Kullanılmak Üzere Geliştirilen Pasif Örnekleyicilerin Meteorolojik Parametrelere Duyarlılığı

  Ozan Devrim Yay, Özlem Özden, Tuncay Döğeroğlu

  08:30-10:00 4B Oturumu: Endüstriyel Atıksu (Azurit Salonu)

  Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Enver Y. Küçükgül

  · Ses Dalgalarının Petrokimya Endüstrisi Atıksularının Arıtımına Etkisi

  Rukiye Öztekin, Delia Teresa Sponza

  · C.I. Reactive Red 120 Diazo Boyarmaddesinin TiO2/UV Prosesi ile Giderimi

  Özlem Esen Kartal, Gülistan Deniz Turhan

  · Süt Endüstrisi Atıksularının Jet-Loop Membran Biyoreaktörde Arıtımı

  Burhanettin Farizoğlu, Süleyman Uzuner

  · Gıda Endüstrisi Atık Sularında Üretilen Rhizopus oligosporus ile Sulu Çözeltilerinden Cd(II) İyonlarının Gideriminin Araştırılması

  H. Duygu Özsoy, Basudeb Saha, Hans (J) Van Leeuwen

  10:00-10:15 Çay-Kahve Arası

  10:15-11:45 5A Oturumu: Hava Kirliliğinin Etkileri (Ametist Salonu)

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Osman Karababa

  · Türkiye’de Farklı İstasyonlarda Belirlenen Yağmur Suyu Kompozisyonunun İyon ve Elementler Açısından Karşılaştırılması

  Fatma Öztürk, Ali İhsan İlhan, Tülay Balta, Gürdal Tuncel

  · Eskişehir'de Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Toprak/Hava Geçişlerinin İncelenmesi

  Betül Kurada, Yıldız Mine Evci, Akif Arı, Eftade O. Gaga

  · Kocaeli’nde Yerel ve Ticari Sebzelerde Dioksin ve Furan (PCDD/F) Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

  Seda Aslan, M.Kemal Korucu, Aykan Karademir, Ertan Durmuşoğlu

  · İskenderun ve Payas’ta Uçucu Organik Bileşiklere Maruz Kalan İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Sağlık Riski Değerlendirmesi
  Gülçin Demirel, Emine Eftade Gaga, Tuncay Döğeroğlu, Sermin Örnektekin, Wim Van Doorn

  10:15-11:45 5B Oturumu: Evsel ve Endüstriyel Atıksu (Azurit Salonu)

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşenur Uğurlu

  · Doğal Organik Asitlerin Krom (III) Çözünürlüğüne Etkilerinin Araştırılması

  Çetin Kantar, Bülent Halisdemir, Zeynep Görkem Gülmez

  · Yapay Sulak Alan Teknolojisinin Kırsal Alanda Kullanımı: Adana İli Yeniyayla Köyü Örneği

  Binnaz Zeynep Zaimoğlu, Reyhan Erdoğan, Seçil Kekeç, Burak Demirörs

  · Eritromisinin Anaerobik/Aerobik Ardışık Sistemde Arıtılabilirliği

  Hakan Çelebi, Delia Teresa Sponza

  · Anaerobik Çürütücü Çıkış Suyundan Strüvit Çökeltimi İle Nütrient Geri Kazanımı

  Ayla Uysal, Y. Dilşad Yılmazel, Göksel N. Demirer

  11:45-12:00 Çay-Kahve Arası

  12:00-13:00 Atakan Yılmaz Anısına Özel Oturum (Ametist Salonu)

  Oturum Başkanı: Dr. Ethem Torunoğlu

  · Yeşil Yeteneklerin Ardından: Organik Artıkların Sürdürülebilir Yönetimi Üzerine Düşünceler

  Kerem Güngör

  · “Çevre Mühendisleri Kimdir ve Nelere Nasıl Yaklaşıyor ?” Profil Araştırması

  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası - N.Özlem Ergenler

  13:00-14:00 Öğle Yemeği

  14:00-15:00 Poster Tartışmaları (Amazonit Salonu)

  15:00-17:00 Prof. Dr. Türkel Minibaş Anısına Panel-Forum: “Yerel Yönetimler, Çevre ve Hukuk”

  Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Beyza Üstün
  14.11.2009


  08:30-10:00 6. Oturum: Atık Yönetimi

  Oturum Başkanı: Prof.Dr. Bülent Topkaya

  · İzmir ASAT’da Oluşan Arıtma Çamurunun Aerobik Stabilizasyonundan Sonra Mısır Üretiminde Kullanılmasının Eniyilenmesi

  Bülent Yağmur, Ertuğrul Erdin, Görkem Akıncı, Melayib Bilgin

  · Ultrasonik Ön Arıtım ile Evsel Çamur Minimizasyon Potansiyelinin ve İlgili Maliyetlerin İncelenmesi

  Onur Güven Apul, F. Dilek Sanin

  · Türkiye’deki Katı Atık Üretim Miktarının Sosyo-Ekonomik Değişkenlerle İlişkilendirilmesi

  Saniye Keser, H. Şebnem Düzgün, Ayşegül Aksoy

  · Arıtma Çamuru Yönetimi: Ülkemizde ve Dünya’da Uygulamalar

  Hande Bozkurt, F. Dilek Sanin  10:00-10:15 Çay-Kahve Arası  10:15-12:00 7. Oturum: Su Kirliliği

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feza Karaer

  · Beyşehir Gölünde Bulanıklık, Askıda Katı Madde, Secchi Diski Derinliği ve Klorofil-a Seviyelerinin Landsat-5 TM Uydu Görüntüsü ile Belirlenmesi

  Bilgehan Nas, Semih Ekercin, Hakan Karabörk, Ali Berktay

  · Ömerli Yüzeysel Su Kaynağındaki Doğal Organik Maddelerin Kimyasal Karakterizasyonu ve THM Oluşumuna Etkileri

  Edip Avşar, İsmail Toröz, Vedat Uyak

  · Çevre Koşullarının Eymir Gölü Su Kalitesine Etkileri

  Firdes Yenilmez, Fatih Keskin, Ayşegül Aksoy

  · Sucul Ekosistemlerde Potansiyel Tehlikenin Belirlenmesinde Sediman Toksisitesi

  Şeyma Atay, Hülya Böke Özkoç

  · Nehirlerde Çevresel Akışın Belirlenmesinde Hidrolojik Kuraklığın Etkileri

  Filiz Malkoç, Hilal Tuna, Yüksel Malkoç, Mehmet Yıldız  12:00-12:30 Kapanış ve Sonuç Bildirisi  12:30-13:30 Öğle Yemeği  14:00-17:00 (1) Teknik Gezi

  (2) Tarihi - Kültürel Gezi
  POSTER BİLDİRİLER  · Türkiye’de Su Havzalarının Yönetimi ve Karar Destek Sistemlerinin Etkisi

  Eda Özbayrak, Gülfem Bakan

  · Metal Kaplama Atıksuyundan Ağır Metal Giderimi

  Selva Camcı, Feryal Akbal

  · Yerleşim Alanlarında Eğlence Yerlerinin Gürültü Ölçümü

  Çiğdem Aslan, Yüksel Orhan

  · Savaşların Ekolojik Yıkımları

  Semire Kalpakçı Yokuş, Murat Serdar Çavuşoğlu, Esin Hande Bayrak

  · Tokat İli 2007-2008 Dönemi Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi

  Ömer Işıldak, Semire Kalpakçı Yokuş, Esin Hande Bayrak

  · Kompost Uygulamasının Potansiyel Toprak Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi

  Ertuğrul Erdin, Stefan Gaeth, Bülent Yağmur, Melayib Bilgin, Görkem Akıncı

  · Bir Şekerleme Endüstrisinde Temiz Üretim Örnek Çalışması

  Tarık Kotan, Hüseyin Cüce, Gülfem Bakan

  · Mobilya Üreten Bir Tesiste İç Ortam Hava Kalitesini Etkileyen Toz Miktarının Belirlenmesi

  Fatma Varinli, Oktay Özkan

  · Eymir Gölü’ndeki Farklı Su Kalitesi Parametrelerinin İncelenmesi

  Elif Küçük, Zeynep Malkaz, Şule Özkal, Ayşegül Aksoy

  · Ağır Metalle Kirlenmiş Sedimanların Katı Yıkama/Ekstraksiyon Yöntemi İle İyileştirilmesi ve/veya Arıtılması

  Sema Arıman, Gülfem Bakan

  · Palmiye (Washingtonia robusta) meyvelerinden etanol üretiminin araştırılması

  Mehmet Ali Mazmancı, Ali Ünyayar, Burak Uzman

  · Yapay Sulakalan Sistemleri ile Zeytin Karasuyu Arıtabilirliğinin İncelenmesi

  Arda Yalçuk, Nazlı Baldan Pakdil

  · Küçük Yerleşimler İçin Yapay Sulak Alan Tipi Arıtma Tesisleri - Salda (Burdur) Örneği

  Orhan Tiryakioğlu, Sercan Durmaz

  · Potansiyel Toksik Xenobiyotik Maddelerin Kaynakları, Yol İzleri ve Akıbetleri

  Ümmihan Günerhan, Lütfiye Dumlu, Vedat Yılmaz, Altınay Perendeci

  · Nano-Degussa P-25 Titanyum Dioksitin Kullanıldığı Fotokatalitik Proses ile Doğal Organik Madde Oksidasyonu

  Zehra Yiğit, Hatice İnan

  · Kayaş-Bayındır Baraj Gölü ve Barajı Besleyen Kaynaklarda Kirlilik Yükünün Tespiti

  Barış Ecevit Akgün, Elif Çimenoğlu

  · Dünya'da ve Türkiye'de Uygulanan Yapay Sulakalanlar ve Verimliliklerinin Değerlendirilmesi

  Meltem Sarıoğlu Cebeci, Esin Hande Bayrak, Semire Kalpakçı Yokuş

  · Yamula Baraj Gölünün Kirlenme Potansiyeli

  Oktay Özkan, Hamdi Muratçobanoğlu, Özgür Özdemir, Hamdi Mıhçıokur

  · Sularda Pestisit Kirliliği ve Yasal Uygulamalar

  Hilal Safiye Azak, Seval Kutlu Akal Solmaz

  · Fenton Prosesleri ile Pestisit Giderimine Yönelik Bir Envanter Çalışması

  Seval Kutlu Akal Solmaz, Hilal Safiye Azak, Gökhan Ekrem Üstün

  · Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB) Örneklenmesi Amacıyla Geliştirilen Pasif Örnekleyiciler İçin Örnekleme ve Analiz Metodu Oluşturulması

  Özlem Özden, Vesile Özlem Erkan, Eftade Gaga, Akif Arı, Tuncay Döğeroğlu

  · Baraj Projeleri İşleyiş Süreçlerinde Sosyal Çevre Etkileri-Harşit ve Çoruh Vadileri Örneklemesi

  Çağla Çolak

  · İstanbul’da Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetimi

  Funda Cihan  KATILIM KOŞULLARI

  Konaklamasız Konaklamalı

  TMMOB Üyesi : 225 TL TMMOB Üyesi : 400 TL

  Diğer : 325 TL Diğer : 500 TL  Banka Hesap Numarası: Garanti Bankası Yenişehir Şubesi - Ankara: 4116295889  Not: Konaklama iki kişilik odada kişi başı fiyatıdır. Katılım ücretine kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, ara ikramlar, kokteyl, çanta, kitap, cd ve teknik/tarihi-kültürel gezi dahildir.
   
8. Ulusal çevre mühendisliği kongresi konusuna benzer içeriklerimiz
 1. Iv. ulusal çevre ve ekoloji kongresi (ankara)

  [COLOR=#707070][FONT=Droid Sans]2009 yılında [FONT=inherit]Hacettepe Üniversitesi’nde başlatılan [FONT=inherit]Ulusal Çevre ve Ekoloji Öğrenci Kongresi (UÇEK) 2010 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 2012 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. 2012 Şubat ayında düzenlenen kongrenin son gününde, katılımcı üniversite öğrencileri tarafından oy birliği ile...
 2. 10.ulusal çevre mühendisliği kongresi (ankara türkiye)

  Çevresel bilim ve teknolojinin çeşitlenerek geliştiği günümüzde, meslektaşlarımızı bilimsel bilgi ile buluşturmak ve sürece katkıda bulunmak TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak temel hedeflerimiz arasındadır. Bu nedenle akademisyenlerin, öğrencilerin ve çevre alanında çalışmalarını yürüten kişi ve kurumların iki yılda bir düzenlenen Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi‘nde buluşturulması...
 3. 10. ulusal çevre mühendisliği kongresi

  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez Sekretaryası tarafından 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Çevre Yönetimi ana teması ile 12-14 Eylül 2013 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi, Ankara‘da gerçekleştirilecektir. Detaylı Bilgi için: http://www.cmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=87322&tipi=17&sube=0
 4. 10. ulusal çevre mühendisliği kongresi

  ÇMO Genel Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi‘nin ortaklaşa düzenlediği 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, "Çevre Yönetimi" ana teması ile sizlerle buluşuyor... 76‘sı sözlü olmak üzere 150‘ye yakın çalışmayı kapsayacak kongremize, kamu ve özel sektör temsilcileri ile akademisyenler de katılacaktır. Katılım başvuruları devam etmekte olup, kongre süresince de kayıt yaptırabilme...