Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Amonyak ve TKN Deneyi

Konu, 'Analizler ve Deneyler' kısmında Fatih Özcan tarafından paylaşıldı.

 1. Fatih Özcan

  Fatih Özcan Site Kurucusu

  AMONYAK VE TKN DENEYİ

  1.GENEL BİLGİLER

  Azot ve azotlu maddeler çevre kirlenmesi kimyasının en önemli konularından birini oluşturur. Su kirlenmesi, hava kirlenmesi ve katı atıkların yönetimi konularının tümünde azotlu maddeler ilk aranması gereken kirlilik unsurları olmaktadır. Azot elementi, doğal döngüsü olan, bakteriler tarafından tüketilmek suretiyle veya kimyasal yollardan değişik oksidasyon / redüksiyon kademelerinde farklı bileşikler oluşturabilen bir maddedir. Hemen tüm canlı hücrelerin yaşama ve üremeleri için gerekli bir besin maddesidir. Bu nedenle üreme ve yaşamın sürmesi için, nutrient (besleyici, gıda) adıyla tanımladığımız bu ve benzeri bazı elementlerin gerekli minimum miktarların üstünde olması gereklidir. Bu kural biyolojide “Liebig’in minimumlar yasası” olarak bilinir.

  Yukarıdaki kural uyarınca, aktif çamur ve benzeri arıtma tekniklerinin gerçekleşmesi için, suda ayrıştırılacak karbonlu maddelerin %5’inden daha fazla miktarda azotlu maddenin suda bulunması gerekmektedir.

  Evsel atıksu, içerdiği karbon ve azot miktarları ile bakterilerin biyolojik çoğalması için lüzumlu bu minimum koşulundan daha elverişli oranlara sahiptir. Bir kişinin günde kanalizasyona verdiği karbonlu atık maddenin BOİ karşılığı ortalama 54 g/kişi-gün şeklindedir. Buna karşılık, toplam azotlu madde miktarı 10 g/kişi-gün olmaktadır. Böylece atıksuda oluşacak BOİ5:N oranı 100:5 olan minimum gereksinimi sağlar durumda olur. (54:10 = 100:18,5)

  Birçok endüstri atık suyunda, özellikle evsel atıkların yeterli miktarlarda karışmadığı endüstriyel atıksu akımlarında, karbon:azot oranları yeterli olmayabilir. Bu takdirde biyolojik üremenin sağlanması için bu sulara azotlu madde eklenmesi veya eğer mevcutsa evsel atıksu karıştırılması gerekir.

  Devamı Ektedir
   

  Ekli Dosyalar:

Amonyak ve TKN Deneyi konusuna benzer içeriklerimiz
 1. Pıhtılaştırma ve Yumaklaştırma Deneyi (JAR Testi)

  Koagülasyon (pıhtılaştırma) ve flokülasyon (yumaklaştırma) birbirine bağlı, ısı, bulanıklık, renk, pH, alkalilik, karıştırma şiddeti ve süresi ve kullanılan kimyasal reaktifin karakteristikleri gibi çeşitli faktörlere tabidir. Bu sebeple optimum (en uygun) pıhtılaştırma dozu suyun analizlerinden tayin edilemez, ancak fiili dozaj deneyleri ile bulunabilir. Bu deneylere...
 2. Özgül Direnç Deneyi

  1. DENEYİN AMACI Bu deney, bir çamur numunesinin özgül direncinin Darcy Kanunu uyarınca bulunmasını amaçlamaktadır. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Özgül direnç deneyi çamur içerisindeki katı madde ile suyun zaman içerisinde ayrılmasına bağlı kalınarak çamurun özgül direncinin belirlenmesinde kullanılır. Aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı çamurun içinde bulunan su miktarını azaltmak için...
 3. Jartest (Kavanoz Deneyi)

  Tanım ve Önbilgi: Koagülasyon (pıhtılaştırma) ve flokülasyon (yumaklaştırma) birbirine bağlı, ısı, bulanıklık, renk, pH, alkalilik, karıştırma şiddeti ve süresi ve kullanılan kimyasal reaktifin karakteristikleri gibi çeşitli faktörlere tabidir. Bu sebeple optimum (en uygun) pıhtılaştırma dozu suyun analizlerinden tayin edilemez, ancak fiili dozaj deneyleri ile bulunabilir. Bu deneylere...
 4. KOİ deneyi ile ilgili

  Laboratuvar dersinde yaptığımız KOİ deneyinde sonucu 326,4mg/L olarak bulduk bu değer evsel atıksu mu yoksa endüstriyel atıksu mu?
 5. Amonyak ve TKN Deneyi

  Amonyak ve TKN Deneyi..