Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Kpss hazırlık

Konu, 'ARŞİV' kısmında Yasemin Aslantürk Çebi tarafından paylaşıldı.

 1. 1. Aşağıdakilerden hangisi ilk defa 1961 Anayasası ile getirilen yeniliklerden biri değildir?
  A) Kanunların Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi
  B) Çalışanlara sendika kurma hakkının tanınması
  C) Yüksek Öğretim Kurulunun kurulması
  D) İşçilere toplu sözleşme ve grev hakkının tanınması
  E) Herkese önceden izin almaksızın dernek kurma hakkının tanınması
  2. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile tanınmıştır?
  A) 1921 Anayasası
  B) 1924 Anayasası
  C) 1961 Anayasası
  D) 1971 Anayasa değişiklikleri
  E) 1982 Anayasası
  3. Aşağıdaki 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası arasındaki farklılıklardan hangisi yanlış verilmiştir?
  A) 1982 Anayasası daha kazuistik bir yöntemle hazırlanmıştır.
  B) 1982 Anayasası yürütme organını güçlendirmiştir.
  C) 1982 Anayasası daha katı niteliktedir.
  D) 1982 Anayasası daha katılımcı bir demokrasi modelini benimsemiştir.
  E) 1982 Anayasası devlet otoritesini güçlendirmiştir.
  4. Türk Anayasa tarihindeki tek yumuşak anayasa hangisidir?
  A) 1921
  B) 1924
  C) 1961
  D) 1982
  E) 1937
  5. Laiklik hangi tarihte ve hangi T.C. Anayasası'nda ilk kez yer almıştır?
  A) 1924 Anayasası'nda, 1924 tarihinde
  B) 1924 Anayasası'nda, 1929 tarihinde
  C) 1921 Anayasası'nda, 1923 tarihinde
  D) 1924 Anayasası'nda, 1937 tarihinde
  E) 1960 Anayasası'nda, 1960 tarihinde
  6. Osmanlı İmparatorluğu'nda anayasal gelişmenin ilk adımı olarak gösterilen metin aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tanzimat Fermanı
  B) Islahat Fermanı
  C) Sened-i ittifak
  D) Kanun-i Esasi
  E) 1921 Anayasası
  7. 1921 Anayasası'nın getirdiği en temel yenilik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Milli egemenlik
  B) Demokratik seçimler
  C) Laiklik
  D) Çok partili demokrasi
  E) Meclis hükümeti sistemi
  8. Savaş hali dışında ölüm cezasına ilişkin Anayasamızdaki tüm hükümler ne zaman tam olarak kaldırılmıştır?
  A) 1991
  B) 2004
  C) 2001
  D) 2005
  E) 1994
  9. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun özeliklerinden biridir?
  A) Parlamenter hükümet sistemini benimsemiştir.
  B) Yasama yetkisi TBMM'de yürütme yetkisi icra Vekilleri Heyeti'ndedir.
  C) Yeni Türk devletinin ilk anayasasıdır.
  D) Laiklik kabul edilmiştir.
  E) Ayrıntılı anayasalar grubundadır.
  10. Aşağıdakilerden hangisi 1961 TC Anayasası'nın ilk halinde olmayıp, 1971 - 1973 ara rejim döneminde getirilmiştir?
  A) Bakanlar Kurulu kararnameleri
  B) Memurların sendika kurma hakkı
  C) Anayasaya uygunluğu denetleyecek özel, yüksek mahkemenin kurulması
  D) TRT özerkliğinin tanınması
  E) Devlet Güvenlik Mahkemesi
  1-C 2-D 3-D 4-A 5-D 6-C 7-A 8-B 9-C 10-E
   
  Fatih Közen bunu beğendi.
 2. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  Neden memur olmadığımı şimdi daha iyi anladım :D
   
 3. 1. Aşağıdakilerden hangisi oy hakkına ilişkin ilkelerden biri değildir?
  A) Genel oy
  B) Ağırlıklı oy
  C) Eşit oy
  D) Bireysel oy
  E) Serbestlik ve gizlilik
  2. Aşağıdakilerden hangisi 1982 anayasasının değiştirilemeyecek hükümlerinden biri değildir?
  A) TBMM üye sayısı
  B) Başkenti Ankara'dır
  C) Resmi dili Türkçedir
  D) Milli marşı "İstiklal Marşı"dır
  E) Türkiye devleti bir "Cumhuriyet"tir
  3. Siyasi parti guruplarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) 1982 anayasası grup kurma sayısını 10 milletvekilinden 20 milletvekiline yükseltmiştir.
  B) Siyasi parti grupları üye sayısı oranında Meclis Başkanlık Divanı'na katılırlar
  C) Siyasi parti gruplarına milletvekillerinden farklı ve öncelikli söz hakkı tanınmıştır
  D) Bütün siyasi parti grupları anayasa mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptir.
  E) Seçim için kurulan geçici Bakanlar Kurulu'na siyasi parti gruplarından güçlerine göre üye alınır.
  4. Kanun teklif etme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisi ya da hangilerine aittir?
  A) Başbakan
  B) Yalnız Bakanlar
  C) Cumhurbaşkanı
  D) Yalnız milletvekilleri
  E) Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri
  5. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin korunması ile ilgili olarak 1982 Anayasası'nda yer alan ilkelerden biri değildir?
  A) Dilekçe hakkı
  B) Kanuni hâkim ilkesi
  C) Suç ve cezaların yasallığı ilkesi
  D) Kamu görevlilerinin kişilere haksız işlemler sonucu verdikleri zararın devlet tarafından karşılanacağı ilkesi
  E) Haksız olarak zarar gören şahısların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağı ilkesi
  6. Aşağıdaki şahıslardan hangisinin siyasi partilere üye olabilmesi için yasal bir engel bulunmamaktadır?
  A) Hâkim ve Savcılar
  B) Sayıştay mensupları
  C) Yüksek öğretim öncesi öğrenciler
  D) İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri
  E) Yüksek öğretim elemanları ve öğrencileri
  7. Milli Güvenlik Kurulu hangi tarihte Anayasal bir kurum haline gelmiştir?
  A) 1961
  B) 1971
  C) 1973
  D) 1980
  E) 1982
  8. Anayasa'nın 67 nci maddesinde düzenlenen seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Seçmen yaşı 18'dir.
  B) Eşit oy ilkesi geçerlidir.
  C) Tutuklular oy kullanamaz.
  D) Askeri öğrenciler oy kullanamaz.
  E) Seçimler ve halkoylaması; serbest, eşit, gizli ve genel oy ilkelerine göre yapılır.
  9. Mülkiyet hakkı, 1982 Anayasası'nın aşağıdaki bölümlerinin hangisinde düzenlenmiştir.
  A) Sosyal hak ve ödevler
  B) Siyasal hak ve ödevler
  C) Temel hak ve ödevler
  D) Genel esaslar
  E) Kişi hak ve ödevleri
  10. Atatürk ilkelerinin, Anayasa'ya girdiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1924
  B) 1927
  C) 1928
  D) 1930
  E) 1937
  Cevaplar: 1-B 2-A 3-D 4-E 5-E 6-E 7-E 8-C 9-A 10-E
   
 4. Sena ÇETİNKAYA

  Sena ÇETİNKAYA CMNet Üyesi

  Bunlar çalışmadığım yerden çıkıyor Yasemin hanım :p :D
   
 5. Burak Dumlu

  Burak Dumlu CMNet Üyesi

  İlk 10 soruda 6 doğru ikinci 10 soruda 5 doğru :) Atanma sanırım yine hayallerimi süsleyecek :)
   
 6. hergün paylaşmaya çalışacağım hayal değil gerçek olacak ;)
   
  gülay ve Burak Dumlu bunu beğendi.
 7. Burak Bilen

  Burak Bilen CMNet Üyesi

  rakipler gün yüzüne çıkmaya başladı
   
 8. Gül Can

  Gül Can Çaykur Sevdalısı

  Ben de seksen üç aldım ancak, atanamadım :) gülsem mi ağlasam mı:)
   
 9. Enise A.

  Enise A. CMNet Üyesi

  üzüldüm adınıza ama kısmet bu işler ,umarım istediğiniz güzel yerlere gelirsiniz...
   
 10. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  Sanırım rekoru ben kırdım hiçbirini bilmeyerek :)
   
 11. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ
  ________________________________________
  YIL: 1919
  30 Nisan 1919 Mustafa Kemal'in IX Ordu Müfettişi olması.
  19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması.
  28-29 Mayıs 1919 Havza Genelgesi...
  22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi
  22 Tm-7 Ağ 1919 Erzurum Kongresi
  27-30 Temmuz 1919 Balıkesir Kongresi
  16-25 Ağustos 1919 Alaşehir Kongresi
  4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi
  20-22 Ekim 1919 Amasya Görüşmeleri
  27 Aralık 1919 Temsil Heyetinin Ankara’ya gelmesi
  ________________________________________
  YIL: 1920
  28 Ocak 1920 Misakı Milli kararları
  29 Nisan 1920 Hıyanet-i Vatan Kanunu'nun TBMM'de kabulü.
  23 Ns 1920-11 Ağ 1923 1.TBMM dönemi
  10 Ağustos 1920 Sevr Anlaşması
  18 eylül 1920 İstiklal Mahkemesinin kurulması
  8 kasım 1920 Düzenli ordu kurulmasına karar verirdi
  ________________________________________
  YIL: 1921
  6-10 ocak 1921 l.İnönü Muharebesi
  20 Ocak 1921 İlk Anayasa Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.
  1 Mart 1921 Afganistan Dostluk Antlaşması
  12 Mart 1921 İstiklal Marşının kabulü
  16 Mart 1921 Moskova Antlaşması
  23Ma-1 ni 1921 ll.İnönü Muharebesi
  10-24 Temmuz 1921 Eskişehir-Kütahya Muharebesi
  8 Ağustos 1921 Tekalifi Milliye Emirleri
  5 Ağustos 1921 Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e Başkomutanlık görevinin verilmesi.
  23 Ağ-13 Ey.1921 Sakarya Meydan Muharebesi
  20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması(Fransa)
  26-30 Ağustos 1921 Büyük Taarruz
  11 Ekim 1921 Mudanya ateşkes antlaşması
  ________________________________________
  YIL: 1922
  1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması
  17 Kasım 1922 Vahdettin'in bir İngiliz gemisi ile İstanbul'dan gidişi
  18 Kasım 1922 Abdülmecit Efendi'nin Halife seçilmesi^
  ________________________________________
  YIL: 1923
  24 Temmuz 1923 Lozan barış antlaşması
  1923 Kapitülasyonların kaldırılması
  11 Ağ 1923-1 Ek 1927 ll.TBMM dönemi
  17 Şubat 1923 İzmir İktisat kongresi
  9 Eylül 1923 Halk fırkasının kabulü(ilk siyasi parti)
  29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı
  29-30 Ekim 1923 Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.
  ________________________________________
  YIL: 1924
  17 Kasım 1924 Terakki Perver Cumhuriyet fırkası(ilk muhalefet parti)KPSS PRATİK BİLGİ sayfasının notudur
  1924 Nasturi İsyanı
  3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması
  3 Mart 1924 Tevhidi tedrisat kanunu
  3 Mart 1924 Şeriye ve Evkaf vekaleti
  3 Mart 1924 Erkanı harbiye vekaleti
  28 Ağustos 1924 İş Bankasının tesisi.
  ________________________________________
  YIL: 1925
  17 Şubat 1925 Aşar vergisinin kabulü
  11 Şubat 1925 Şeyh Sait isyanı
  25 Kasım 1925 Kılık Kıyafet ve Şapka Kanunu
  30 Kasım 1925 Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması
  ________________________________________
  YIL: 1926
  1 Ocak 1926 Miladi takvimin uygulamaya girişi
  17 Şubat 1926 Medeni kanunu kabulü
  1926 Kabotaj kanunu KPSS PRATİK BİLGİ sayfasının notudur
  2 Mart 1926 Marif teşkilatı hakkında kanun
  22 Mayıs 1926 Emlak ve Eytam Bankası'nın kuruluşu.
  16 Haziran 1926 İzmir Suikastı
  1927 Teşviki sanayi(sanayi inkılabı)
  ________________________________________
  YIL: 1927
  15/20 Ekim 1927 Gazi Mustafa Kemal'in CHP İkinci Kurultayında Tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi.
  28 Ekim 1927 Türkiye'de ilk nüfus sayımının yapılması.
  1 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal'in ikinci defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
  ________________________________________
  YIL: 1928
  20 Mayıs 1928 Uluslar arası rakamların kabulü
  1 Kasım 1928 Yeni alfabenin kabulü
  24 Kasım 1928 Millet mekteplerinin açılışı
  ________________________________________
  YIL: 1930
  11 Haziran 1930 T.C. Merkez Bankası’nın kabulü.
  12 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet fırkasını kabulü
  23 Aralık 1930 Menemen olayı
  1930 Kadınların belediye seçimlerine katılma hakkı
  ________________________________________
  YIL: 1931
  26 Mart 1931 Uluslar arası ölçü birimi
  12- 4 Mayıs 1931 Mustafa Kemal'in üçüncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
  15 Nisan 1931 Türk Tarih kurumunun açılışı
  ________________________________________
  YIL: 1932
  12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu.
  18 Temmuz 1932 Türkiye'nin Milletler Cemiyet'ine girmesi.
  ________________________________________
  YIL: 1933
  1933 Kadınların muhtarlık seçimlerine katılma hakkı
  1933 Sümerbank’ın kuruluşu
  1933 l. Beş yıllık kalkınma planı
  ________________________________________
  YIL: 1934
  1934 Kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkı
  9 Şubat 1934 Balkan Antantı
  21 Haziran 1934 Soyadı kanunu
  ________________________________________
  YIL: 1935
  1935 Etibank’ın kuruluşu
  1935 MTA
  1935 Hafta tatili cumadan pazara alınması
  1935 Milli bayramların kabulü
  1 Mart 1935 Atatürk'ün dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesi.
  ________________________________________
  YIL: 1936
  20 Temmuz 1936 Montrö sözleşmesinin imzalanması
  ________________________________________
  YIL: 1937
  5 Şubat 1937 Atatürk ilkelerinin anayasaya eklenmesi
  1937 Denizcilik Bankası
  11 Mayıs 1937 Atatürk, çiftliklerini hazineye, bir kısım gayrimenkullerini Ankara Belediyesi'ne, bütün parasını Dil ve Tarih kurumlarına bağışladı. KPSS PRATİK BİLGİ sayfasının notudur
  9 Temmuz 1937 Sadabad Paktı'nın imzalanması.
  1937 Atatürk’ün altı temel ilkesi anayasaya girmesi
  ________________________________________
  YIL: 1938
  1938 ll. Beş yıllık kalkınma planı (ll.dünya savaşı çıkınca uygulanamadı)
  ________________________________________
  YIL: 1939
  1939 .Hatay’ın Anavatana katılması
  1 Eylül 1939 İkinci dünya savaşının başlaması
  1945 Anayasa’nın dili öz Türkçe haline getirildi
  24 Ekim 1945 Birleşmiş milletler teşkilatının kurulması
  1945 Toprak reformu kanunu
  1946 Çok partili hayata geçiş
  4 Nisan 1949 Nato'nun kurulması
  25 Haziran 1950 Türkiye BM kararına göre Kore’ye asker gönderdi
  1952 Türkiye’nin NATO’ya üye olması
  1955 Bağdat paktı
  1955 Varşova Paktı
  15 Kasım 1983 KKTC Kuruldu


  1926 Medeni Kanun---------------------İsviçre
  1926 Ticaret kanunu--------------------Almanya
  1926 Ceza Kanunu----------------------İtalya
  1929 Ceza Mahkemeleri Kanunu-----Almanya
  1932 İcra İflas Kanunu-----------------İsviçr
  17.yüzyıl Duraklama
  18. yüzyıl Gerileme
  1718-1730 lale Devri
  19.yüzyıl Dağılma dönemi
  1839 Tanzimat fermanı
  1856 Islahat fermanı
  l. Meşrutiyet 1876 Kanuni esasi
  2.Meşrutiyet 1908 kanuni esasi
  31 mart vakası
  Trablusgarp savaşı
  l.balkan savaşı
  ll.Balkan savaşı
  1914-1918 l.dünya savaşı
  30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması

  Mimar Sinanın en önemli eserleri

  Şeyhzadebaşı----------------------------Çıraklık dönemi----------İstanbul
  Süleymaniye Cami---------------------Kalfalık dönemi----------İstanbul------Kanuni Sultan Süleyman
  Selimiye Cami--------------------------Ustalık dönemi-----------Edirne--------lll.Selim
  Mihrimah Sultan Cami----------------------------------------------İstanbul

  Fatih Sultan Mehmet döneminde

  Çinili Köşk ve Topkapı Sarayı

  Osmanlı döneminde toplum
  1---Yönetenler(Askeriye)
  Seyfiye----Askeri ve idari sınıf-----Vezir,Beylerbeyi,Sancakbeyi
  İlmiye------ilimle meşgul olan------Kadı,Müderris,İmam,Şeyhül İslam,Kazasker
  kalemiye—bürokratlar ve diplomatlar---katip,Derfterdar,Nişancı,Reis’ül Küttap

  2---Yönetilenler(Teba)
  Müslüman
  Hristiyan
  Musevi’ler
  Not:gayri müslim halk askerlik yapmazdı
   
 12. Burak Dumlu

  Burak Dumlu CMNet Üyesi

  Çıktısını aldım :)
   
 13. Tuğba Yeşil Ağca

  Tuğba Yeşil Ağca CMNet Üyesi

  Heyt be kim tutar seni daha ne rekorlar kıracaksın canım arkadaşım ben sana güveniyorum:);)
   
 14. gülay

  gülay CMNet Üyesi

 15. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  Aynen cnm beraber kırmayalım da bu rekorları :)
   
 16. Tuğba Yeşil Ağca

  Tuğba Yeşil Ağca CMNet Üyesi

  Sen nereye ben oraya ayrılmam :)
   
 17. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  He he ayrılsak ölürüz biz :) bu şarkıyı bizim için yazmışlar zaten :p
   
 18. Tuğba Yeşil Ağca bunu beğendi.
 19. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  Kusura bakmayın bunu düşünememiştik :)