arşiv

  1. Müjdat Öner

    Mevzuat arşivi

    Kanun, tebliğ, yönetmelik, genelge hepsi bir arada.
  2. Fatih Özcan

    Kullanılmış Kağıtların Geri Kazanılması

    Hızlı nüfus artışı, konforlu hayat şartlarının gelişmesi, şehirleşme, okuma alışkanlığının artması, matbaacılığın ve ambalajlama sanayisinin gelşimesi, kağıt - karton tüketimini arttırmaktadır. Ülkelerin kağıt tüketimi gelir seviyeleri ile değişmektedir. Bir ülkede kağıt tüketim hızı kişi başına...
Üst