biyokurutma

  1. Melih Coşar

    Mekanik ayirma, biyokurutma ve biyometanizasyon tesisleri ile fermente ürün yönetimi tebliği

    Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29498 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, biyobozunur atıkların; a) Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden...
Üst