biyometanizasyon

  1. Melike Yıldız Kurtar

    Biyometanizasyon Çevre Lisansı Alan İlk Gıda İşletmesi

    Biyometanizasyon Çevre Lisansı alan ilk gıda işletmesi… Biyometanizasyon nedir?
  2. Melih Coşar

    Mekanik ayirma, biyokurutma ve biyometanizasyon tesisleri ile fermente ürün yönetimi tebliği

    Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29498 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, biyobozunur atıkların; a) Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden...
Üst