biyosidal

  1. hepaistos

    Biyosidal ürün uygulamalarında mesul müdür eğitimi - kasım eğitimi -2016

    Mesul Müdür Eğitimi 20-26 kasım tarihleri arasında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Mesul Müdür Eğitimi Düzenlenecektir. Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi gereği söz konusu eğitime Hekim, Veteriner Hekim, Biyolog, Eczacı, Kimyager...
Üst