boi

  1. S

    Sınava çalışacağım örnek soru bulabileceğim bir yer var mı?

    BOİ KOİ TKN Cr^+6 AKM ÇHİ Fosfor Tayini Yağ-Gres Bu konularla ilgili örnek sorular arıyorum da yardımcı olacak birisi var mı ?
  2. P

    Boi analizi

    Soru: Bir laboratuvarda bir tesisin propanol içerikli atıksuyunda farklı günlerde BOİ analizi yapılmış ve sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Farklı bir zamanda laboratuvara yine aynı tesisin aynı içerikli atıksuyu getirilmiş ve bu suyun BOİ5 analizinin yapılması istenmiştir.Üç farklı...
Üst