çed yeterlik

  1. Cem Yılmaz

    Yürürlükte Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Tebliği (29 Kasım 2019)

    Merhaba, 29 Kasım 2019 tarihli 30963 sayılı Resmi Gazete'de Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Tebliği yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile birlikte, 18 Aralık 2009 tarihli 27436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeterlik Belgesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Resmi...
Üst