çevre etiketi

  1. Cem Yılmaz

    Çevre Etiketi Yönetmeliği Taslağı - 1 Ekim 2020

    Merhaba, 1 Ekim 2020 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde Çevre Etiketi Yönetmeliği Taslağı yayımlanmıştır. Ekten edinebilirsiniz. Kaynak: https://ced.csb.gov.tr/taslak-yonetmelikler-tebligler-kriterler-i-476 Görüş Bildirme Formu...
  2. Cem Yılmaz

    1. Çevre Etiketi Kurulu Toplantısı Gerçekleştirilmiştir - 5 Şubat 2020

    1.Çevre Etiketi Kurulu Toplantısı 05.02.2020 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, TÜBİTAK, Türk Akreditasyon Kurumu, Yüksek Fen Kurulu, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Mesleki...
Üst