• Sitemizde dosya yada bilgi temini amacıyla mail adresi paylaşımı yasaklanmıştır. Unutmayınız ki benzer problemle karşılaşan başka meslektaşlarımızda olabilir, şahsa özel bilgi alınması durumunda da forum amacından uzaklaşarak işlevselliğini yitirebilir. Mail adresi paylaşımı dolayısıyla yaptırıma uğrayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

çevre müh.

  1. E

    Dezenfeksiyon yan ürünleri ve kontrolü

    THM oluşumu deneyinde gaz kromotografisi ile ölçümler sonucu grafikte kloroform, bromodiklorometan tespit edildi. bunların oluşum nedenleri nelerdir? ölçüm basında aldığımız ph değerimiz 5 , klor miktarımız ise 10 mg/lt dir.