çevre referans laboratuvarı

  1. Cem Yılmaz

    Ülkemizin Hava, Su ve Toprak Kalitesi Çevre Referans Laboratuvarımızda İzlenip Analiz Ediliyor

    Ankara Gölbaşında bulunan Çevre Referans Laboratuvarımızda Hava, Toprak ve Su kalitesine dair tüm denetimler yapılmakta ve yaklaşık 7.000 parametre uzman ekiplerce analiz edilmektedir. Çevre Mevzuatına ilişkin olarak atıksu arıtma tesislerindeki ve sanayi tesislerinin baca gazlarındaki her türlü...
Üst