• Forumda takma ad (nickname) kullanımı 1 Mart 2021 itibariyle yasak olacaktır. Lütfen mühendis meslektaşlarınızın sizlere rahat hitap edebileceği bir isim seçiniz. Kullanıcı adınızı BU BAĞLANTIYA tıklayarak değiştirebilirsiniz. ÖRNEĞİN;Ahmet Kara │ Ahmet K. │A. Kara

çevresel etki değerlendirme yönetmeliği

  1. Cem Yılmaz

    Yürürlükte Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    08.07.2019 Tarihli 30825 sayılı MÜKERRER Resmi Gazete'de yayımlanarak değişikliğe uğrayan bir diğer yönetmelik de ÇED Yönetmeliği oldu. Değişiklikler: -4. maddenin birinci fıkrasının (b) ve (p) bentlerinde değişikliğe gidilirken, 2 de yeni bent eklendi (z) ve (aa) olmak üzere. -8. maddenin...