emisyon eğitimi

  1. Cem Yılmaz

    Emisyon-İmisyon Ölçümleri, Ölçüm ve Numune Alma ile Raporlama Eğitimi Ön Talep Duyurusu

    Bakanlığımızca, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarları personeline “Emisyon-İmisyon Ölçümleri Ölçüm ve...
Üst