firma

  1. mfyldz

    Katı Atık Transferi Yapan Firmalar Hakkında

    Katı Atık Transferi
  2. katıger

    Çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık firmaları hakkında

    6 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28992 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de...
Üst