gekap 2020

  1. Cem Yılmaz

    Yürürlükte 2020 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları - 2063 No'lu Karar

    Merhaba, 25.01.2020 Tarihli Resmi Gazete ile 2020 yılı için Geri Kazanım Katılım Payı tutarlarında değişiklik yapılmıştır. Resmi Gazete: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200125-19.pdf
Üst