imha

  1. Diğdem ÇAKMAK

    Atık imhası - atık kodu?

    Gümrüklü sahada, imhasına karar verilen kaya tuzu ve lizink tuzu atıklar mevcut. İmha edilmesi gerekiyor ama tehlikesiz atık geri kazanım tesisine göndermek için atık kodu ne olmalıdır? diğer çay, kahve vb. maddelerin imhası 02 03 04 atık kodu ile yapılmıştır. tuz atıklarını da aynı şekilde...
Yukarı Alt