kapsam

  1. S

    Kapsamdışı tesisler hakkında soru

    Merhaba, Çevre iznine göre kapsamdışı olan bir tesis var diyelim. Bu tesise çevre danışmanlık hizmeti vereceğiz sıfırdan. Neler yapmammız gerekiyor en baştan? Kapsamdışı olan bir tesisin atık alanı olmak zorunda mıdır? Tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası vs. gibi neasıl yükümlülükleri...
  2. Fatih Özcan

    Stratejik çevresel değerlendirme pratik el kitabı

    Stratejik Çevresel Değerlendirme Pratik El Kitabı İçindekiler SÇD Geçmişi ve içeriği Eleme Format Oluşturma ve Problem Analizi Kapsam Belirleme Etkilerin Değerlendirilmesi Kalite Kontrol Karar Verme ve Bilgilerin Hazırlanması İzleme SÇD ve Danışma SÇD Hakkında Sık Sorulanlar Dökümanın...
Üst