karbon giderimi

  1. Arzu Cürebal

    Evsel atıksu arıtma tesisi

    merhaba arkadaşlar Aranızda sadece karbon gideriminin yapıldığı evsel nitelikli atıksu arıtma tesisinde çalışan veya daha önceden çalışmış olan var mı ?
Üst