kromotografi

  1. E

    Dezenfeksiyon yan ürünleri ve kontrolü

    THM oluşumu deneyinde gaz kromotografisi ile ölçümler sonucu grafikte kloroform, bromodiklorometan tespit edildi. bunların oluşum nedenleri nelerdir? ölçüm basında aldığımız ph değerimiz 5 , klor miktarımız ise 10 mg/lt dir.
Üst