maden ocaği

  1. insomnia

    Maden Ocak Sahasından Çıkan Suyu Toz İndirgemede Kullanma

    Arkadaşlar merhaba, Taş ocak sahasında üretim alanında zaman zaman tabakalarda oluşan suyun nakliye yolları sulamasında ve toz indirgeme sistemlerinde kullanılmasında bir sakınca var mıdır?
  2. Z

    Madencilik faaliyetlerinde yillik üretim miktari aşimi

    MADEN OCAĞI İŞLETMELERİNDE, ÇED' DE TAAHHÜT EDİLEN YILLIK ÜRETİM MİKTARININ AŞIMI SONUCU, BAKANLIK TARAFINDA NE TÜR YAPTIRIMLAR UYGULANIR? MADENİN CİNSİNE GÖRE VE AŞILAN MİKTARA GÖRE KRİTER VAR MIDIR?

Yukarı