• Sitemizde dosya yada bilgi temini amacıyla mail adresi paylaşımı yasaklanmıştır. Unutmayınız ki benzer problemle karşılaşan başka meslektaşlarımızda olabilir, şahsa özel bilgi alınması durumunda da forum amacından uzaklaşarak işlevselliğini yitirebilir. Mail adresi paylaşımı dolayısıyla yaptırıma uğrayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

mavi kart

  1. cafer pirnaz

    Mavi kart uygulaması - yat çekek yeri için

    Bir yat çekek yeri işletmesi için atık kabul tesisi projesi ve atık yönetim planı hazırlanarak bakanlığa sunulacaktır. Bu kapsamda işletmede mevcut bulunması gereken ekipmanlar var. Bunlardan bazıları temin edilmişken mavi kart sisteminin kurulumu ile ilgili herhangi bir aşama kaydedilmemiştir...