mavi kart

  1. cafer pırnaz

    Mavi kart uygulaması - yat çekek yeri için

    Bir yat çekek yeri işletmesi için atık kabul tesisi projesi ve atık yönetim planı hazırlanarak bakanlığa sunulacaktır. Bu kapsamda işletmede mevcut bulunması gereken ekipmanlar var. Bunlardan bazıları temin edilmişken mavi kart sisteminin kurulumu ile ilgili herhangi bir aşama kaydedilmemiştir...
Üst