meslek odaları

  1. cm.mervan

    Meslektaş buluşması. Nitelikli Çevre Mühendisleri-kararlar

    Öncelikle tüm meslektaşlara selam , Nitelikli Çevre Mühendisleri 2018 yılının Mayıs ayında kurulmuş , Çevre Mühendislerini bir araya getirmeyi ve Çevre Mühendisliği mesleğine katkı sağlamayı hedefleyen bir oluşumdur . Gün geçtikte artan işsizlik , mobbing ve zorluklar tüm meslekleri etkilediği...
  2. S

    Meslek odalarına üye olma zorunluluğu

    6235 Sayılı TMMOB Kanunu Madde 33 aşağıdaki gibidir. III – UMUMİ HÜKÜMLER Madde 33 – Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık...
Üst