oda

  1. S

    Meslek odalarına üye olma zorunluluğu

    6235 Sayılı TMMOB Kanunu Madde 33 aşağıdaki gibidir. III – UMUMİ HÜKÜMLER Madde 33 – Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık...
Üst