our

  1. Ercan Selvi

    Our(oxygen uptake rate)

    OUR(Oxygen Uptake Rate): Arkadaşlar atıksu arıtma tesisinde OUR deneyinin nasıl yapıldığı hakkında bilgisi olan var mı ?
Üst