raporlama eğitimi

  1. Cem Yılmaz

    Ölçüm, Numune Alma ve Emisyon-İmisyon Raporlama Eğitimleri - Kasım 2020

    Merhaba, Aşağıdaki konularla ilgili eğitim başvuruları açılmıştır: Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi 4-5-6 Kasım 2020 Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporlama Eğitimi 11-12-13 Kasım 2020 Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi 19-20 Kasım 2020 Arıtma...
  2. Cem Yılmaz

    Emisyon-İmisyon Ölçümleri, Ölçüm ve Numune Alma ile Raporlama Eğitimi Ön Talep Duyurusu

    Bakanlığımızca, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarları personeline “Emisyon-İmisyon Ölçümleri Ölçüm ve...
Üst