• Sitemizde dosya yada bilgi temini amacıyla mail adresi paylaşımı yasaklanmıştır. Unutmayınız ki benzer problemle karşılaşan başka meslektaşlarımızda olabilir, şahsa özel bilgi alınması durumunda da forum amacından uzaklaşarak işlevselliğini yitirebilir. Mail adresi paylaşımı dolayısıyla yaptırıma uğrayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

sbs

  1. S

    Ters ozmos ile sodyum metabi sülfit arasındaki bağlantı

    sistemden 2 kademeli ters ozmoz mevcuttur. ilk kademeli olan sistemde ilk 9 membrana giren su son kademede 5 kılıfa girip ürün suyu üretimi ve kons. suyu atığı sağlamaktadır. Bilindiği üzere sodyum metabi sülfit (Na2S2O5) suyun içindeki serbest klorun (OCl-) etkisini azaltıp membranın...