seös tebliği

  1. Cem Yılmaz

    SEÖS Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Yayımlandı - 21 Ağustos 2020

    Merhaba, 21 Ağustos 2020 tarihinde, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için taslak yayımlandı. Ekten ilgili taslağa ulaşabilirsiniz. Güncel tebliğ: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/9.5.15381%20SE%C3%96S.pdf Görüş bildirme...
Üst