serhan

  1. serhanmaden

    Ambalaj atiklari kont. yönt. yeni taslak.

    Ambalaj Atıkları kontrolü yönetmelik taslağını inceledim. Şahsi olarak fikirlerimdir. 1) Hane halkı sürece dahil edilmemiş. (ödül ceza yok) Bu yönetmelik değişikliğin ana hedefi hane halkından çıkan ambalaj atıklarının çöpe gömülmesini engellemek olduğu düşünüldüğünde yapılan değişikliklerin...
Üst