taek

  1. ALARA RGD

    Hurdalarda radyasyon güvenliği ve iyonize radyasyon dedektörü kullanımı

    Bazı tehlikesiz atıkların geri kazanımı tebliği gereğince ihtiyaç duyulan Hurdalarda Radyasyon Güvenliği ve Dedektör Kullanımı Eğitimlerini ALARA RGD ADA Serisi dedektör kullanıcıları için ücretsiz olarak vermekteyiz. Eğitimler katılımcı sayısının 5 ve üzerinde olması durumunda bulunduğunuz...
Üst