taşıt

  1. qweto31

    Taşıt Aracı Üreten Fabrikalar alıcı ortama deşarjı standartlarına göre

    Taşıt Aracı Üreten Fabrikalar) alıcı ortama deşarjı standartlarına göre SKKY Tablo 18.2’ de verilen parametrelere göre hangi arıtım yöntemleri kullanılmalı? basamakları neler
Üst