tebliğ

  1. Cem Yılmaz

    Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğ Taslağı - 28 Temmuz 2020

    Merhaba, 28 Temmuz 2020 tarihinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce "Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğ Taslağı" ve "Görüş Bildirme Formu" yayımlanmıştır. Ekten temin edebilirsiniz. Yürürlükte olan yönetmelik: Mevzuat Bilgi Sistemi
  2. Melih Coşar

    Mekanik ayirma, biyokurutma ve biyometanizasyon tesisleri ile fermente ürün yönetimi tebliği

    Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29498 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, biyobozunur atıkların; a) Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden...
Üst