ters ozmoz

  1. S

    Ters ozmos ile sodyum metabi sülfit arasındaki bağlantı

    sistemden 2 kademeli ters ozmoz mevcuttur. ilk kademeli olan sistemde ilk 9 membrana giren su son kademede 5 kılıfa girip ürün suyu üretimi ve kons. suyu atığı sağlamaktadır. Bilindiği üzere sodyum metabi sülfit (Na2S2O5) suyun içindeki serbest klorun (OCl-) etkisini azaltıp membranın...
Üst