wfd

  1. Tugceozdemir

    SCIP Veri Tabanı, WFD ,Reach

    (AB pazarında ağırlıkça% 0,1'in üzerinde bir konsantrasyonda Aday Listedeki çok yüksek önem arz eden maddeleri (SVHC'ler ( Candidate List of substances of very high concern for Authorisation - ECHA) ) tedarik eden şirketler, 5 Ocak 2021'den itibaren bu eşyalarla ilgili bilgileri ECHA'ya...
Üst