yaptırım

  1. D

    Düzenli Depolama İdari Yaptırım

    Merhaba arkadaşlar; Düzenli depolama Tesisleri için İdari yaptırımları nereden bulabilirim? Mesela kabul edilmemesi gereken bir atık kabul edildi cezası nedir? ya da yeraltı suyu kirletildi yaptırım nedir? gibi...
  2. Z

    Madencilik faaliyetlerinde yillik üretim miktari aşimi

    MADEN OCAĞI İŞLETMELERİNDE, ÇED' DE TAAHHÜT EDİLEN YILLIK ÜRETİM MİKTARININ AŞIMI SONUCU, BAKANLIK TARAFINDA NE TÜR YAPTIRIMLAR UYGULANIR? MADENİN CİNSİNE GÖRE VE AŞILAN MİKTARA GÖRE KRİTER VAR MIDIR?
Üst