yöntem

  1. S

    İçme Suyuna Uygulanan Kimyasal Analizler Nelerdir?

    Kimya öğrencisiyim. İçme suyuna uygulanan kimyasal analizlerle ilgili bir sunum hazırlamam gerek. İçme suyuna uygulanan kimyasal analizlerle ilgili bilgilerinizi benimle paylaşabilir misiniz?
  2. hdyticli

    Biyoenerjik yöntem problemleri

    1) Debisi1000 m3/gün olan atık suda NH4-N konsantrasyonu 22 mg/L'dir. Nitrifikasyon ile NO3-'a dönüştürülen NH4+ ortamda elektron verici (Rd) ve hücre sentezinde kullanılan N kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu reaksiyon için gereken oksijen miktarını bulunuz. Hücre sentezi sonucu oluşan...
Üst