1 ton ve üzeri Bitkisel Atık Yağlar Hk.

Erman Şenyürek

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
5 Eylül 2010
Mesajlar
46
Beğeniler
23
#1
Arkadaşlar danışmanı olduğum bir tesiste 1 ton ve üzerinde 20 01 26* tehlikeli sınıfında yer alan bitkisel atık yağlar oluşmaktadır.

TAKY hükümlerine göre valilikten geçici depolama izni alınması gerekmekte mi?
 

CMNet Okuru

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Eylül 2015
Mesajlar
0
Beğeniler
1
#2
ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Atık yağ üreticileri,
a) Atık yağ üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
b) Atık yağ analizlerini 15 inci maddeye uygun olarak yapmak veya yaptırmakla, atık yağları kategorilerine göre ayrı ayrı 18 inci maddede belirtilen şekilde geçici depolamakla,
c) Tesisten kaynaklanan farklı kategorideki atık yağları birbirleriyle, PCB ve diğer tehlikeli atıklarla karıştırmamakla, tehlikeli atıkla kirlenmiş yağların bertarafı için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uymakla,
ç) (Değ. Bent. 30/3/2010/27537’de yayımlanan Yönetmelik, M,5) Atık yağların taşıma lisansı almış taşıyıcılar vasıtasıyla çevre lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlamakla,
d) Atık yağların tesis dışına taşınması durumunda Ulusal Atık Taşıma Formunu doldurmakla,
e) 26 ncı maddeye göre kayıt tutmakla ve EK-2’de yer alan Atık Yağ Beyan Formunu doldurarak takip eden bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar il çevre ve orman müdürlüğüne göndermekle,
f) (Değ. Bent. 31/07/2009/27305’de yayımlanan Yönetmelik, M,1) Atık yağların taşınmasında üretici ile işleme veya bertaraf tesisi işletmecisi arasında uyuşmazlık çıkması halinde, bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde uyuşmazlığı il çevre ve orman müdürlüğüne bildirmekle, bu süre içinde uyuşmazlığa konu olan atık yağları kendi depolarında muhafaza altına almakla
yükümlüdür.
 

Erman Şenyürek

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
5 Eylül 2010
Mesajlar
46
Beğeniler
23
#3
Ahmet Bey cevabınız için teşekkür ederim.
 

Gülsevil Çetin Yazgan

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
16 Şubat 2012
Mesajlar
17
Beğeniler
23
Şehir
Düzce
#4
Bitkisel atık yağlar "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında değerlendirilmemektedir. Bilindiği gibi "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" yürürlüktedir.

Bununla birlikte TAKY'nde tehlikeli atığın tanımı "Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-IV’te (A) işareti ile gösterilmiş atıkların herhangi tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girerken, aynı listede (M) işareti ile gösterilmiş atıklar EK-III B’de verilen tehlikeli atıkların eşik konsantrasyonu üzerinde bir değere sahipse tehlikeli atıktır." olarak yapılmıştır.

AYGEİY'te 20 01 26* kodlu atık tehlikeli atık olarak belirlendiğine göre TAKY 9-c maddesine göre tehlikeli atık üreticileri Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda valilikten izin almakla yükümlüdürler.
 

Yukarı Alt