3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu (21-23 Ekim 2011)

zuhall

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
2 Mart 2009
Mesajlar
184
Beğeniler
28
Şehir
Manisa
#1
Sempozyumun Amacı
İnşaaat sektörü, birbirinden riskli iş kalemlerini barındıran, risklerin projeden projeye farklılık gösterdiği bir sektör olup, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin en fazla önemsenmesi gereken sektörlerin başında yer almaktadır. Yılda resmi rakamlarla yaklaşık 350 işçinin yaşamını yitirdiği inşaat sektörü, toplam istihdamdaki payının neredeyse üç katı oranında toplam ölümlü kazalarda paya sahiptir. Aynı şekilde ölümlü kazalarda olduğu gibi, sürekli iş göremezlikle sonuçlanan kazalarda da madencilik iş koluyla ilk sıralarda yer almaktadır.

İnşaat sektöründe çalışan işçilerin büyük bir kısmı vasıfsız ve eğitimsiz olup, eğitim faktörü her zaman geri planda kalmaktadır. Ayrıca sektörün bir tarafını oluşturan işverenler, mühendisler, müteahhitlerin büyük çoğunluğu açısından işçi sağlığı ve iş güvenliği baret ve emniyet kemeri gibi basit kişisel koruyucular olarak algılanmaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında bilimsel olarak yapılan çalışmaların, şantiyelere yansıması aynı ölçüde olamamaktadır.

Öte yandan ülkemizde de iş güvenliği planlarının tam anlamıyla yapılmıyor olması, çalıştırılan işçilerin vasıfsız ve süreksiz olması ile birleşince, meydana gelen iş kazalarının sayısını ve şiddeti artmaktadır. Bunun yanı sıra barınma koşullarının yetersiz olması da sağlık sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda işverenler, mühendisler, müteahhitler ve işçiler sorumluluklarını yeteri kadar üstlenmemektedir.

İMO Çanakkale Şubesi tarafından düzenlenen bu sempozyumda, inşaat sektöründe işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna dikkatlerin çekilmesinin yanı sıra, bu alanda yapılan bilimsel çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması, bu konuda çalışma yapan akademisyenler ile uygulamacıların bir araya getirilmesi, meslek odaları ve işçi sendikalarının konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve genç uygulamacılar ile akademisyenlerin konuya ilgi duymaları amaçlanmaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin temel insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, meydana gelen iş kazalarının nedenleri, alınması gereken önlemler, bu konuda yapılan güncel bilimsel çalışmalar, uygulamalardan örnekler ile bu alandaki bilgi ve bilinç düzeyini artırmak ve iyileştirici önlemleri tartışmak için verimli bir ortam yaratılması hedeflenmektedir.
Sempozyum Konuları

* İnşaat iş kolundaki kazalar ve meslek hastalıklarının nedenleri ve iş yerindeki riskler
* İnşaat iş kolundaki kaza, yaralanma ve hastalıklardan korunma ilkeleri ve korunma teknikleri
* İş yerlerinde güvenli çalışma ortamı ve sistemi kurulması
* İşyerlerinde risk değerlendirme çalışmaları ve risk değerlendirme teknikleri
* İnşaat iş kolunda kişisel koruyucular
* İnşaat iş kolunda güvenli alet kullanımı
* İnşaat sektöründe araç kazalarının önlenmesi
* Yapı işlerinde iskelelerinin kurumu, kullanımı ve sökümü ile ilgili alınacak güvenlik tedbirleri
* Kazı işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri
* Başta Asbest olmak üzere kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
* Yangın ve yangından korunma tedbirleri
* Küçük şantiyelerde işçi sağlığı ve işçi güvenliği
* İşverenin genel yükümlülükleri ve işçilere karşı yükümlülükleri
* İşçilerin yükümlülükleri
* İnşaat sektöründe kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları
* İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde hukuki süreç, idari, cezai ve hukuki sorumluluklar
* İlk yardım ve kurtarma
* İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi
* Ulusal ve uluslararası mevzuat
* İş güvenliği uzmanlığı
* Yapı denetiminde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yeri
* Denetim görevi ve sorumluluklar
* İnşaat sektöründe sigortacılık
* Sektörde çalışan çocuk işçiler sorunu
* İnşaat iş kolunda sendikal ve diğer işçi örgütlenmeleri ile işçi sağlığı ve iş güvenliği arasındaki ilişki


Detaylı bilgi için :
Linki görmek için izniniz yoktur Giriş yap veya kayıt ol.
 

Yukarı Alt