Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Alkalinite analiz yöntemi [iski]

Konu, 'ARŞİV' kısmında Fatih Özcan tarafından paylaşıldı.

 1. Fatih Özcan

  Fatih Özcan Site Kurucusu

  1.0. AMAÇ VE KAPSAM
  Bu belge SKKM laboratuarında bulunan 1414 demirbaş numaralı Dozimat (Titratör) cihazı ile su
  örneklerinde Titrimetrik Yöntemle yapılacak Alkalinite Analizini açıklamaktadır.

  2.0. YÖNTEM
  2.1. YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ

  Analiz ile suyun alkaliliği Hidroksit (OH-), Karbonat (CO3-2) ve Bikarbonat (HCO3-) iyonlarından ileri gelir. Bu üç çeşit alkalinite; iki indikatör yardımı ve 0.02 N Sülfirik Asit (H2SO4) ile titre edilerek tayin edilir.

  2.2. KAYNAK
  Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water 21st Edition (2005) Sec.2-26 -Alkalinity 2320 B. Titrimetric Method

  2.3. UYARILAR
  Serbest Klor indikatör renginin açılmasına neden olur. Bu hata çözeltiye birkaç damla Sodyum Tiyosülfat
  ilave edilerek önlenir.

  2.4. KULLANILAN REAKTİFLER VE HAZIRLANIŞI
  Sodyum Karbonat Çözeltisi (0.05 N Na2CO3): 3-5 g Sodyum Karbonat 2500C’da 4 saat süreyle
  kurutulduktan sonra, desikatörde soğutulur. 2.5±0.2 g Sodyum Karbonat tartılır. Saf suda çözülür ve bir
  litreye tamamlanır. Tartılan miktar çözeltinin saklandığı kabın üzerine yazılır. Bu çözelti bir hafta
  kullanılabilir.
  Sülfirik Asit Çözeltisi (0.1 N H2SO4): 2.8 mL konsantre H2SO4 saf su ile seyreltilerek litreye tamamlanır.
  1 mL 0.1 N Sülfirik Asit Çözeltisi (H2SO4) = 5 mg CaCO3’a eşdeğerdir.
  Çözeltinin Ayarlanması: 40 mL Sodyum Karbonat (Na2CO3) çözeltisi yaklaşık 60 mL saf su ile 100
  mL‘ye tamamlanır. Bu çözeltiye Karma İndikatör damlatılarak, Sülfirik Asit çözeltisi ile titre edilir.

  Çözeltinin faktörü
  f= (A x B) / (5.3 x C) formülü ile hesaplanır.
  A= g Sodyum Karbonat (Na2CO3), tartılan (0.05 N çözeltisi hazırlanırken)
  B= ml Sodyum Karbonat Çözeltisi(Na2CO3), titrasyon için alınan miktar
  C= ml Sülfirik Asit Çözeltisi (0.1 N H2SO4), titrasyonda sarf edilen

  Sülfirik Asit Çözeltisi (0.02 N H2SO4): 200 mL 0.1 N H2SO4 çözeltisi saf su ile litreye tamamlanır.
  1 mL 0.02 N Sülfirik Asit Çözeltisi (H2SO4) = 1 mg CaCO3’a eşdeğerdir.
  Çözeltinin Ayarlanması: 15 mL Sodyum Karbonat (Na2CO3) çözeltisi saf su ile 100 mL‘ye tamamlanır.
  Bu çözeltiye Karma İndikatör damlatılarak, Sülfirik Asit çözeltisi ile titre edilir. Çözeltinin faktörü
  f= (A x B) / (1.06 x C) formülü ile hesaplanır.

  A= g Sodyum Karbonat (Na2CO3), tartılan (0.05 N çözeltisi hazırlanırken)
  B= mL Sodyum Karbonat Çözeltisi(Na2CO3), titrasyon için alınan miktar
  C= mL Sülfirik Asit Çözeltisi (0.02 N H2SO4), titrasyonda sarf edilen

  Fenolftalein İndikatör Çözeltisi: 0.5 g Fenolftalein (C20H14O4) 50 mL %95’lik Etil Alkolde çözülür ve 50
  mL saf su ile 100 mL’ye tamamlanır. Fenolftalein alkalinitesinin (Dönüm noktası pH’ı 8.2-8.4
  aralığındadır.) tayininde kullanılır. pH’ı 8.2-8.4’den yüksek sularda Fenolftalein Alkalinitesi tayini yapılır.
  Karma İndikatör Çözeltisi: 0.02 g Metil Kırmızısı (C15H15N3O2) ve 0.1 g Brom Krezol Yeşili
  (C21H14Br4O5S) %95‘lik Etil Alkolde çözülerek 100 mL‘ye tamamlanır. Metiloranj Alkalinitesinin
  tayininde kullanılır.
  Sodyum Tiyosülfat Çözeltisi (0.1 N Na2S2O3.5H2O ): 25 g Na2S2O3.5H2O saf suda çözülerek litreye
  tamamlanır. Serbest Klorun neden olacağı hatayı gidermekte kullanılır.

  2.5. KULANILAN CİHAZLARIN LİSTESİ
  • Dozimat
  • Pipet
  • Genel Laboratuar Aletleri

  2.6. NUMUNE HAZIRLAMA
  Numuneler polietilen veya pyrex (200 mL) şişelere alınmalı, düşük sıcaklıkta saklanmalı, şişeler tam olarak doldurulmalı ve şişe ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

  2.7. DENEYİN YAPILIŞI
  • 100 mL numune alınır.
  • Serbest Klor varsa, 1-2 damla Sodyum Tiyosülfat çözeltisinden ilave edilir.
  • pH=8.2-8.4’den büyük ise Fenolftalein indikatöründen 3 damla ilave edilir. Oluşan pembe renk kayboluncaya kadar 0.02 N Sülfirik Asit Çözeltisi (H2SO4) ile titre edilir. (S1)
  • Erlene Karma İndikatör çözeltisinden 3 damla ilave edilir. Açık mavi renk, pembe renge dönüşünceye kadar 0.02 N Sülfirik Asit Çözeltisi (H2SO4) ile titre edilir. (S2)
  • Toplam sarfiyat S= (S1+S2)’dir.
  2.8. HESAPLAMA
  Fenolftalein Alkalinitesi, mg CaCO3 /L = S1 x N x f x 50 x 1000 / mL numune
  Metiloranj Alkalinitesi, mg CaCO3 /L = S2 x N x f x 50 x 1000 / mL numune
  Toplam Alkalinite, mg CaCO3 / L = S x N x f x 50 x 1000 / mL numune
  S, S1, S2 = Numune için yapılan Sülfirik Asit sarfiyatları, mL
  N = Sülfirik Asit (H2SO4) çözeltisinin normalitesi
  f = Sülfirik Asit (H2SO4) çözeltisinin faktörü

  2.9. KALİTE KONTROL
  -

  2.10. SONUÇLARIN KABUL KRİTERLERİ VE DENEY TEKRARLAMA KOŞULLARI
  Sonuçların ölçülen pH değeri ile uyumluluk göstermemesi durumunda yöntem hem gözden geçirilir hem de deney tekrarlanır.

  2.11. BELİRSİZLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  -
  3.0. ÇALIŞMA ORTAMI ŞARTLARI VE ALTYAPI
  Analizde kullanılacak cihazlar 220Volt elektrik enerjisine bağlanmalı, elektrik kesintilerinden cihazın
  zarar görmemesi için Kesintisiz Güç Kaynağı kullanılmalı, cihaz çalışma masası üzerinde bulunmalıdır.

  4.0. KAYIT KONTROL
  Analiz sırasında ortaya çıkan sayısal veriler analiz sorumlusu tarafından analiz defterinde ve laboratuar
  kayıt defterinde kayıt altına alınır ve bilgisayar ortamında Yedeklenerek (Back-up) sistemde muhafaza
  edilir.

  5.0. DAĞITIM
  Bu belge tüm SKKM personeline elektronik ortamda erişilebilen ″SKKM 17025″ klasörü altında sunulur.
  Elektronik ortamda ulaşılamayan durumlarda kağıt kopya olarak dağıtılır.

  6.0. GÜNCELLEŞTİRME
  6.1. YÖNTEMİN GÜNCELLEME DURUMU

  a.png

  7.0. İLGİLİ BELGELER,KAYNAK VE EKLER
  Laboratuar Analiz Kayıt Defteri
  Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water 21st Edition (2005)
   
  Ahmed Arif Çelik bunu beğendi.

İlginizi Çekebilir

pvc_yer_dosemesi_bordo.jpg
Arkadaşlar bir firmamızda bu atıktan var? Geri kazanımını yapan firma var mı?
indir.jpg
Merhaba, Çalıştığım yerde zımpara işinde kullandığımız flap disklerin atık kodları ve bertaraf/geri dönüşümü ile ilgili yardımcı olabilecek biri varsa çok sevinirim. [ATTACH][ATTACH] Ayrıca...
TMGD.JPG
Arkadaşlar kolay gelsin, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı için yönetmelik yürürlüğe girmiş ve arkadaşım bu çıktıyı verdi. Gaziantep'de belgeyi almak isteyenler bana ulaşsın,arkadaşım eğitim...