• Sitemizde dosya yada bilgi temini amacıyla mail adresi paylaşımı yasaklanmıştır. Unutmayınız ki benzer problemle karşılaşan başka meslektaşlarımızda olabilir, şahsa özel bilgi alınması durumunda da forum amacından uzaklaşarak işlevselliğini yitirebilir. Mail adresi paylaşımı dolayısıyla yaptırıma uğrayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Anayasa mahkemesinin çed muafiyeti kararı

mkibaroglu

CMNet Üyesi
Kayıt
29 Ocak 2011
Mesajlar
249
Beğeniler
244
Şehir
Konya
#1
Bazı hukukçular şu an yapım aşamasında olan yatırımların durdurulması gerektiğini bazı hukukçular da yapım aşamasında olan yatırımlarla ilgili bir sıkıntının olmayacağı konusunda ikiye ayrıldılar.Size göre hangisi geçerli? Anayasa Mahkemesi' nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda ilgili maddeler şöyle

DOKUZUNCU BÖLÜM


Kararlar
Madde 66:

(2) İptal kararları geriye yürümez.

(3) Mahkemece iptaline karar verilen kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü veya bunların belirli madde veya hükümleri, iptal kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Mahkeme gerekli gördüğü hâllerde, Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırabilir.