• Sitemizde dosya yada bilgi temini amacıyla mail adresi paylaşımı yasaklanmıştır. Unutmayınız ki benzer problemle karşılaşan başka meslektaşlarımızda olabilir, şahsa özel bilgi alınması durumunda da forum amacından uzaklaşarak işlevselliğini yitirebilir. Mail adresi paylaşımı dolayısıyla yaptırıma uygulayabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Arsenik arıtma yöntemleri

zuhall

CMNet Üyesi
Kayıt
2 Mart 2009
Mesajlar
184
Beğeniler
28
Şehir
Manisa
#4
Cansu Hanım teşekkür ederim sunum için. arsenik arıtma tesisi kurdurma aşamasındayız. Arsenik arıtma için en iyi yöntem kimyasal arıtma galiba. reverse osmos çok mantıklı gelmiyor bana. daha önce arsenik arıtma tesisi kurmuş veya kuruşmuş arkadaşlar varsa ve fikirlerini paylaşırlarsa çok sevinirim.
 

CMNet Okuru

CMNet Üyesi
Kayıt
23 Eylül 2015
Mesajlar
11
Beğeniler
248
#5
Arsenik Üzerine Bir Yazı

Bugün geçerli olan yönetmeliklere göre içme suyundaki "arsenik" miktarı en çok 10 ppb olabilir. Arsenik giderimi için birçok yöntem icat edilmiştir. Hangi yöntemin hangi suda daha başarılı ve daha ekonomik olacağına yapılacak deney sonucunda karar vermek doğru olur.

İnsanlarımız "Arsenik" kelimesinden çok korkar oldu. "Bu suda arsenik var" denince o suyla meyve yıkamaya dahi çekiniyorlar. Burada arseniğin zararından daha çok "Medya'nın Gücü"nü görüyoruz. Ülkemizde arsenik "Medyatik" bir madde oldu. Bu durumdan ticaret de çok yararlandı, hatta manavda dahi "Arsenik Filtresi" adı altında filtreye benzer uyduruk şeyler satılmaya başlandı.

"Sağlıklı İçme Suyu"nu tarif eden 17.02.2005 tarihli "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" incelendiğinde, arsenik yanında daha birçok zararlıdan söz ediliyor: Arseniğin en üst sınırı olan 10 ppb sınırlarına sahip bromat ve selenyum; daha yüksek sınırlarda siyanür, bor, trihalometanlar, nitrit, nitrat, pestisitler, ağır metaller ve bunlar gibi birçok madde arsenik kadar insana zararlıdır. Bu aralar medyada arseniğin suda varlığı ve zararlı olduğu öne çıktı, belki seneye bromat veya bor konusu moda olacak.
Önce "10 ppb = 10 mikro gram/litre" arseniğin ne kadar olduğunu kafamızda canlandıralım:1000 litresuyu (1 ton su) bir depoya koyalım. Bu depo içine1 gramdeğil, 1 gram'ın yüzde biri kadar (bir damladan az) saf arsenik koyup suda çözersek 10 ppb arsenik içeren su elde etmiş oluruz.

Sudaki arsenik nasıl giderilir? Bu sorunun cevabına geçmeden önce, arsenik konusunda araştırma yapan 18 ülkeden 32 ilim adamını bir çatı altında toplayarak "Güvenli Su Kongresi'ni düzenleyen Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü yetkililerine ve bu olayın sponsorluğunu yapmış olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Ocak 2009 da İzmir'de düzenlenen bu kongrede 2,5 gün arsenik konusunda bildiriler verildi ve bu konuda çok bilgilendik.

Bu kongre sonucunda edindiğimiz ana fikir şudur: Arsenik giderimi ile ilgili araştırmalar tüm dünyada devam etmektedir ve henüz tamamlanmamıştır. Her suyun özellikleri birbirinden çok farklıdır, suyun pH derecesi de farklıdır, su içinde arseniğin rakibi gibi davranan maddeler birbirinden çok farklı oranlardadır. Arsenik giderimi için seçilecek yöntem suyun debisi ile de ilgilidir, şehir suyu / ev suyu gibi az veya yüksek debilerin su arıtma tekniği seçiminde büyük rolü vardır.
İşte bu sebeplerden dolayı, suda arsenik giderimi için genel bir yöntemden söz edilemez. Bu konuda bir ihale açılacaksa ve bu ihale için bir teknik şartname hazırlanacaksa, projeci kuruluşun arsenik giderimi ile ilgili deneyleri yapması ve bu su için en uygun ve işletilmesi en ekonomik olan arsenik giderimi yöntemini belirlemesi ve projeci kuruluşun bu ihale sonucundan sorumlu tutulması mantıklı yollardan biridir düşüncesindeyiz.

Daha köklü bir yöntem için fikrimiz şudur: Vatandaşın çoğuna içme suyu temin eden DSİ, İller Bankası, Büyük Şehir Belediyeleri gibi kuruluşların ortak bir araştırma yöntemi bulmaları, bu konuda araştırmalar yapmaları veya araştırmaları yönetmeleri çok yerinde olur görüşündeyiz. Bu kuruluşlar yüksek kapasiteli sistemlerin projelendirilişinden ihalesine, işletilmesinden ekonomisine kadar konuya hakimdirler. Umarız arsenik giderimi konusundaki araştırmalar hızlıca gerçekleşir ve ülkece bunlardan yararlanırız.
Bugünkü ihale yöntemlerine baktığımızda, mevcut yöntemde bir aksaklık görüyoruz: Örneğin, bir beldenin içme suyunda bulunan 100 ppb arseniğin giderilmesi için ihale açılıyor. Bu ihalenin teknik şartnamesinde projeci kuruluşun tayin ettiği yöntem tarif ediliyor: "Önce klorlama, arkasından demir üç klorür ile floklama ve sonra kum filtresi ile filtreleme".
Arsenik giderim yöntemini projeci kuruluş tayin etmiş olmasına rağmen, şartnamede, arsenik gideriminin başarılı olmasından müteahhit sorumlu tutuluyor. Bugünkü yöntemi şuna benzetebilir miyiz acaba? Doktor hastanın iyileşmesi için bir ilaç reçetesi yazıyor, hasta bu ilaçları eczaneden temin edip kullanıyor, fakat hasta iyileşmiyor. Sonuçtan da eczane suçlanıyor, doktor değil!
Arsenik giderim yöntemleri ile ilgili "Güvenli Su Kongresi"nde almış olduğumuz notlarımızın birkaçı aşağıdadır. Yukarıdaki paragrafta belirttiğimiz gibi, sudan arsenik giderimi suyun karakterine göre değişir. En ekonomik yöntemi bulmak için önce deneyler yapmak en mantıklı yoldur görüşündeyiz.

Arsenik giderimi için yöntem seçimi öncesi ilk iş: Sudaki arseniği gidermek üzere yola çıkıldığında önce doğru bir su analizi elde etmeliyiz. Bu analizde en az şu parametrelerin görünmesi doğru su arıtma yöntemi seçimini kolaylaştırır: pH, Toplam Çözünmüş Madde, Alkalinite, Arsenik 3, Arsenik 5, Demir, Mangan, Silikat, Kalsiyum, Magnezyum, Fosfat, Sülfat, Vanadyum ve Uranyum. Suyun özelliklerine ve arsenik giderim tekniğine göre, bu maddelerin bazıları arseniğin rakibi gibi davranır ve arseniği adsorbe eden maddeleri doyurur. Ayrıca suyun pH derecesi, arsenik gideriminde çok etkili bir faktördür.

Arsenik giderimi için yöntem seçimi öncesi ikinci iş: Suda bulunan Arsenik 3 (AsIII), giderilmesi zor bir maddedir, ancak okside edilip Arsenik 5 (AsV) şekline dönüştürüldükten sonra birçok yöntem ile giderilebilir. Bu sebeple, arsenik gideriminde öncelikle suyun yeterince klorlanması veya ozonlanması ile tüm arseniğin "AsV" şekline dönüştürülmesi doğru olur