Atık akümülatör verilmesi

Göksel Kurtuluş

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
25 Kasım 2009
Mesajlar
786
Beğeniler
489
Şehir
İstanbul
#1
Merhaba,

Firmada akümülatörlerin toplu halde değişimi olacak ve atık hale gelen aküleri yeni akileri aldığımız firmaya vereceğiz, bu firma TÜMAKÜDER e üye ve yetkili toplayıcı. Benim sormak istediğim soru ise eski aküleri verirken UATF doldurmamız gerekir mi, gerekmez mi?

Teşekkürler...
 

erman

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
5 Nisan 2011
Mesajlar
150
Beğeniler
15
Şehir
Balıkesir
#2
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (Değişiklik: 03.03.2005 / 25744)
Madde 16- Atık pil ve akümülatörlerin taşınması sırasında araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Araçlarda bulundurulacak atık taşıma formlarıyla ilgili olarak Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
 

Göksel Kurtuluş

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
25 Kasım 2009
Mesajlar
786
Beğeniler
489
Şehir
İstanbul
#3
Benim aklımı karıştıran aşağıdaki maddede yer alan altı çizili bölüm. Lisans alma zorunluluğu yoksa UATF kullanılmıyor mu acaba diye tereddüte düştüm. akabinde gelen soru daUATF kullanılmazsa bildirimini nasıl yapacağım? Fikri olan var mı?

Madde 17- Atık akümülatörleri taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, atık akümülatörleri taşıma lisansı almak zorundadır. Bu amaçla, bu Yönetmeliğin 5 no'lu ekinde belirtilen esaslara göre ilgili Valiliğe başvuruda bulunulur. Lisans, başvuruda bulunan aracın veya araçların ait olduğu firmaya ve gerekli teknik donanıma haiz araca veya araçlara verilir. Bu hükümler kara taşımacılığı için uygulanır. Bu lisans devredilemez, üç yıl için geçerlidir. Bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan, ancak taşımacılıkta öngörülen standartlara uymayan firmaların lisansları Valilikçe iptal edilir.
Ancak, perakende akü satışı yapan satıcılarda biriken atık aküleri, en yakın geçici depolara taşıyacak araçlar için lisans alma zorunluluğu yoktur.
 

erman

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
5 Nisan 2011
Mesajlar
150
Beğeniler
15
Şehir
Balıkesir
#4
Altı çizili kısım araç lisansı ile ilgilidir. Perakende akü satışı yapan satıcılarda biriken akülerin lisanslı araçla taşınma zorunluluğu yoktur,fakat lisanslı firma zorunluluğu bulunmaktadır.

Lisans,başvuruda bulunan aracın veya araçların ait olduğu firmaya ve gerekli teknik donanıma haiz araca veya araçlara verilir.

Burada hem firmaya hem araçlara lisans zorunluluğu getirilmiştir.. son eklenen bent ile değişikliğe uğramış ve perakende satıcılar için araç lisans zorunluluğu kaldırılmıştır.
Firma tüm araçlarının plakalarını lisans aşamasında bildirdiği için tüm araçlarında UATF bulundurması mecburidir.
 

Tuğba Cabi

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Şubat 2010
Mesajlar
427
Beğeniler
116
Şehir
Denizli
#6
Perakende satıcılara bakarsanız geçici depolama alanları vardır fakat lisanslı araçları yoktur.Zaten öyle küçük firmalardan da lisanslı araç beklemenin ne kadar oluru var bilemiyorum.Dolayısı ile UATF leri de yoktur.Yönetmelikte yazmaz ama il sınırı içerisinde 50kg'a kadar böyle bir zorunluluk yoktur deniyor.
 

Göksel Kurtuluş

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
25 Kasım 2009
Mesajlar
786
Beğeniler
489
Şehir
İstanbul
#7
Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili bir yönetmelikte yazıyordu, 50 kg. durumu. Ama şu var ki yıl sonu bildiriminde kaç kg verildiğini nasıl bildireceğiz, bunu belgeleyen birşey elimizde olmayacak mı?
 

Tuğba Cabi

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Şubat 2010
Mesajlar
427
Beğeniler
116
Şehir
Denizli
#8
Evet o konuda haklısınız,daha önce de başka bir konu açılımında yazmıştım;biz sanayicilere bazı görevler düşüyor.Atığımız 3 aydan fazla beklememeli peki benim az tonajlı atığımı kimse almayınca ben ne yapıcam?Bertaraf edemeyince cezaya mı girecek?Ya parekende satış yapan yerlere veyahut aldığımız yerlere geri vericez ya da 3 ay gibi bir süreyi geçirip daha fazla atık biriktirip,lisanslı firmalara teslim edicez.

Parekendelere verirseniz evet belgelendirmeniz güç.APAK yönetmeliğinde 50kg hususu yazmıyor ama tehlikeli atıkların yönetmeliğinde dediğiniz gibi yazıyor.Şöyle bir yol da izleyebilirsiniz;akü alınacağı zaman atık akülerinizi alacağınız yere götürürsünüz,hem depozito alınmaz hem de atıktan kurtulursunuz.Fakat iş akışı gereği her zaman bu şekilde yapılamıyor.Aldığınız yer ile de konuyu resmi olarak kağıda dökebilirsiniz.Yine de bu son dediğimi çevre ve şehircilik bakanlığına danışmakta fayda var.
 

Tuğba Cabi

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Şubat 2010
Mesajlar
427
Beğeniler
116
Şehir
Denizli
#9
Yukarıda açıklamak istediğim konu cevreonline sitesinde şu şekilde açıklanmış:

ATIK YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN GENEL SORUNLAR

Henüz ülke genelinde güvenilir bir atık envanteri mevcut değildir.

Yani kimin ne kadar hangi atıktan ürettiği ve bu atıkları hangi şartlarda ne kadar ve nasıl geçici depoladığı, nerede ve nasıl bertaraf ettiği tam olarak bilinmemektedir.Üretici atıklarını yanlış ve/veya eksik olarak beyan etmektedir.

Bilinçli yada bilinçsiz olarak (atığın tanınmaması nedeniyle) atık üreticisi atıklarını idareye doğru olarak bildir(e)memektedir.Atık bertaraf/geri kazanım tesislerinin yetersiz sayıda ve kapasitededir.

Ortaya çıkan atıkların (özellikle tehlikeli atıkların) bertaraf edileceği yada geri kazanılacağı tesisler ülkemizde yeni yeni kurulmaya başlamıştır. Tüm tehlikeli atıkların bertaraf edilebildiği tek bir tesis (İZAYDAŞ) bulunmaktadır.Bunun dışında bazı yanabilir nitelikteki atıkları alternatif yakıt olarak kullanabilen lisanslı Çimento Fabrikaları da bu ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmaktadır.Özellikle Tehlikeli nitelikteki arıtma çamurları gibi özel olarak hazırlanmış zemine sahip tehlikeli atık düzenli depolama alanlarının yetersizliği konusunda da sıkıntılaryaşanmaktadır.
Bu sebeplerle atıkların tesis içerisinde maksim depolanma süreleri aşılmakta ve idare ile de (Çevre ve Orman Bakanlığı ve İl Çevre ve Orman Müdürlükleri) zaman zaman problemler yaşanmaktadır.Atık bertaraf geri kazanım tesislerinin sınırlı sayıda olması, hatta bazı konularda tek tesisin bulunması Tekel ortamı oluşturmakta ve üretici atık bertarafı için fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalmaktadır.Atıkların taşınması için uygun nitelikte ve yeterli sayıda lisanslı aracı mevcut değildir. Atık bertaraf / geri kazanım tesislerinin yetersizliği gibi tehlikeli atıkları ve atık yağları taşıyan lisanslı taşıyıcıların sayısı yetersiz olup bu da üreticinin bertaraf tesisi ile anlaşsa bile bu atıkların tesise ulaştırması konusunda sıkıntılara yol açmaktadır.
Lisanslı taşıyıcıların ve/veya bertaraf/geri kazanım tesislerinin maliyet nedeniyle az miktarda atık üreten üreticilerden atıkların alınması konusunda isteksiz davranması.Belediyelerin finans kaynaklarının sınırlı olması. Özellikle düzenli katı atık depolama alanlarının kurulması başta olmak üzere, kentsel atık su arıtma tesislerinin kurulması gibi konularda yatırım yapması gereken belediyelerin maddi kaynakları sınırlı durumdadır. Bu da belediyelerin toplamış oldukları atıkları uygun şekilde bertaraf edememesine neden olmaktadır.Gerek halk gerekse sanayici çevresel risklerin tam olarak bilincinde değildir. Üretilen atıkların uygun şeklide bertaraf edilmemesi durumunda bunun bir kirliliğe yol açacağı ve nihayetinde bu kirliliğin tekrar döneceği konusunda eğitim eksikliği bulunmaktadır.ATIK YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA KARŞI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

· Atıklar Konusunda Bu Zamana Kadar Hiçbir Çalışma Yapmadık. Nereden Başlamamız ve Ne Yapmamız Lazım?

Bu durumda ne yapılabilir:

Eğer bir tesis atıklar konusunda hiçbir çalışma yapmamış, atıklarını ayrı toplamamış, herhangi bir beyan formu doldurmamış veya bildirimde bulunmamışsa nereden işe başlayıp ne yapabilir? Bu durumda yapılacak ilk işlem Atık Yönetim Planı hazırlamaktır. İşe atık yönetim planı ile başlayın. Plan hazırlama ve onay esnasında diğer yükümlülükler de yerine getirilmeye başlanacaktır. Öncelikle tesiste oluşan tehlikeli atıklar nelerdir (Tehlikeli atıklar, atık yağlar, atık pil-aküler, tıbbi atıklar dahil)onu belirleyin. Bu atıkların Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-4 listesindeki EWC Kodunu (atık kodu) tespit edin. Bu atıkların kaynağında ayrı toplanması için atığın türüne uygun konteynırlar temin edin ve uygun noktalara bu konteynırları yerleştirin. Konteynır üzerine atılacak atığın adını ve kodunu yazın. Daha sonra bu atıkların tesiste geçici depolanması için uygun bir geçici depolama alanı oluşturun. Bu atıkların geri kazanılacağı yada bertaraf edileceği lisanslı tesisleri belirleyin. Daha sonra atık yönetim planını formatına uygun olarak doldurun ve ekinde atık beyan formu ve atık yağ beyan formunu da ekleyerek onay için ilgili valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) gönderin. Atık yönetim planına ve atık beyan formlarına, atık yönetiminin şu tarihten itibaren uygulanmaya başlandığı ve atıkların ayrı toplandığı hususularını ekleyin.· Atıkların Bertaraf Edileceği Tesis Bulunamıyorsa :

Atık Yönetiminde karşılaşılan en büyük sorun atıkların bertaraf edileceği yada geri kazanılacağı tesisin bulunmaması veya bu tesislerin kapasitesinin dolu olması nedeniyle atık kabul etmemesi yada atıkların alınması için çok ileri bir tarihe randevu verilmesidir. Bu sebeple Tehlikeli atıkların tesis içerisinde maksimum geçici depolanma süresi olan 180 günlük süre de ister istemez aşılmaktadır.

Bu durumda ne yapılabilir:

İlk olarak atıklar geçici depolama sahasında uygun ve güvenli bir şekilde depolanmaya devam edilir. Bu arada atığı almaya yetkili olan bertaraf ve geri kazanım tesisinden alınan cevap (olumsuz cevap bile olsa) idareye (İl Çevre ve Orman Müdürlükleri/ Çevre ve Orman Bakanlığı) bir dilekçe ekinde atığın bertarafa gönderilemediği ve mecburen geçici depolama işlemine devam edildiği, bu arada atıkların bertarafı ile ilgili çalışmaların devam ettiği hususları açıklanarak bildirilir. Bu arada atığın lisanslı ara depolama tesisine gönderilmesi veya varsa alternatif bir bertaraf/geri kazanım tesisine gönderilmesi için araştırma / görüşmeler yapılır ve en kısa sürede atık gönderilmeye çalışılır.· Az Miktardaki Atıklar Nasıl Bertaraf Edilebilir.

Az miktarda atık üreten tesislerden atıkların miktarının yetersiz bulunması nedeniyle alınmaması:

Bu durumda ne yapılabilir:

Bu durumda ise benzer atık üreten komşu veya yakın tesisler ile temasa geçilerek ortak hareket edilmesi, taşıyıcının gelmesi durumunda birkaç tesisten benzer atıkların alınması sağlanabilir. Az miktarda atık üreten tesisler birbirlerine yakın mesafede ise aralarında sözleşme yaparak tehlikeli atık geçici depolama sahasının ortak kullanılması gibi hususlarda işbirliği yapılabilir.
 

Tuğba Cabi

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Şubat 2010
Mesajlar
427
Beğeniler
116
Şehir
Denizli
#10
Evet o konuda haklısınız,daha önce de başka bir konu açılımında yazmıştım;biz sanayicilere bazı görevler düşüyor.Atığımız 3 aydan fazla beklememeli peki benim az tonajlı atığımı kimse almayınca ben ne yapıcam?Bertaraf edemeyince cezaya mı girecek?Ya parekende satış yapan yerlere veyahut aldığımız yerlere geri vericez ya da 3 ay gibi bir süreyi geçirip daha fazla atık biriktirip,lisanslı firmalara teslim edicez.
Parekendelere verirseniz evet belgelendirmeniz güç.APAK yönetmeliğinde 50kg hususu yazmıyor ama tehlikeli atıkların yönetmeliğinde dediğiniz gibi yazıyor.Şöyle bir yol da izleyebilirsiniz;akü alınacağı zaman atık akülerinizi alacağınız yere götürürsünüz,hem depozito alınmaz hem de atıktan kurtulursunuz.Fakat iş akışı gereği her zaman bu şekilde yapılamıyor.Aldığınız yer ile de konuyu resmi olarak kağıda dökebilirsiniz.Yine de bu son dediğimi çevre ve şehircilik bakanlığına danışmakta fayda var.
Düzeltme yapıyorum tehlikeli atıkların yönetmeliğinde yazmıyor diyecektim.
 

Göksel Kurtuluş

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
25 Kasım 2009
Mesajlar
786
Beğeniler
489
Şehir
İstanbul
#11
Teşekkürler Tuğba Hanım. 50 kg. altındaki tehlikeli atıkların taşınması ile ilgili bilginin hangi yönetmelikte yazdığına bakıyorum bulamadım. Ama bir yönetmelikde yazdığını hatırlıyorum :confused:
 

Göksel Kurtuluş

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
25 Kasım 2009
Mesajlar
786
Beğeniler
489
Şehir
İstanbul
#12
Buldum :)

Tehlikeli Atıkların Konrolü Yönetmeliği:

Lisanslı araçla taşıma muafiyeti
not:36 MADDE 14 – Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-IV’te 09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları başlığı altında kayıtlı gümüş içeren sabitleştirme banyolarının ve bu Yönetmelik kapsamında olan, ancak toplamı elli kilogramı geçmeyen atıkların taşınmasında bu Yönetmeliğin 11, 12 ve 13 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

Araçlarda taşıma formu bulundurma zorunluluğu
Madde 12 - Taşıma işlemi yapılacak araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Taşıma Formları atık üreticisi tarafından ilgili valilikten temin edilir. (Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de yer alan atık taşıma formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yeşil, (E) formu sarı renktedir. Atık üreticisi ve taşıyıcı tarafından ülke içi taşımada (Ek 9-A) da yer alan (A), (B), (C), (D) formları, uluslararası taşımada ise (Ek 9-B) de yer alan (A), (B), (C), (D), (E) formları doldurulur ve valiliğe başvurulur. (A), (C) ve (E) formları iki nüsha olmalıdır.
Bu formlardan;
a) (D) formu taşıma başlamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valiliğe gönderilir,
b) (A), (B), (C), (E) formları taşıma esnasında bulundurulmak kaydı ile taşıyıcıya verilir,
c) (E) formu uluslararası taşımada, taşıyıcı tarafından gümrük çıkışında Bakanlığa bir nüshası gönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir,
d) (A) , (B) ve (C) formu taşıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A) ve (B) formları atıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise taşıyıcıda kalır, bir nüshası üreticiye teslim edilir,
e) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kişi veya kuruluş tarafından imzalanarak alınır. (A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra Bakanlığa gönderilir,
not:35 f) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra geri kazanım veya bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir.
Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulmak zorundadır.

Atık taşıyıcılarının lisans alma zorunluluğu
Madde 13 - Atık taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tehlikeli atık taşıma lisansı almak üzere (EK 18) de yer alan bilgi ve belgelerle, valiliğe başvurmak zorundadır. Lisans, başvuran firmaya ve araca verilir. Lisans alan firma 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin (Ek 4) de yer alan tehlikeli atık işaretlerini araçlarında kullanmak zorundadır. Bu hükümler sadece kara taşıtları için geçerlidir. Deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı için bu amaçla uygulanan ulusal ve uluslar arası kabul görmüş taşımacılık kuralları uygulanır. Taşımanın karayolu ile yapılması halinde, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına ilişkin hususlar doğrultusunda, ilgili valilikten alınacak taşıma lisansının yanı sıra, şehirler arası taşıma faaliyetlerinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi almak zorundadır. Lisans üç yıl için geçerlidir ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan ancak taşımacılıkta öngörülen standartlara uymayan firmaların lisansları valilikçe iptal edilir.
 

Tuğba Cabi

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Şubat 2010
Mesajlar
427
Beğeniler
116
Şehir
Denizli
#13
Evet bu gerçekten iyi oldu.:) gözden kaçırmışım,dolayısı ile sözlü olarak şifai bilgiden çıkıp yönetmelik kapsamında değerlendirilebilir.
 

Birgül Bakanoğlu

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
31 Mart 2010
Mesajlar
185
Beğeniler
87
#14
Merhaba,
atık akü geçici depolama izinli firma listesini nerden bulabilirim?
 

Can Avşar

Genel Yönetici
Genel Yönetici
Kayıt
25 Şubat 2009
Mesajlar
1.130
Beğeniler
825
Şehir
Antalya
#18
geri kazanım, ara depolama lisansı almış firma mı? yoksa taşıma lisanslı firmadan mı bahsediyorsunuz?
 

Birgül Bakanoğlu

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
31 Mart 2010
Mesajlar
185
Beğeniler
87
#19
ara depolama lisanslılardan bahsetmiştim. tuğba hanım atık yönetim daire başkanlığından geri kazanım listesi var ama ara depolamayı göremedim tekrar bakıyım.
teşekkürler.
 

Tuğba Cabi

Kayıtlı Kullanıcı
CMNet Üyesi
Kayıt
23 Şubat 2010
Mesajlar
427
Beğeniler
116
Şehir
Denizli
#20
Eğerki gayeniz atık vermek ise geri kazanım firmaları ile görüşürseniz onlar yardımcı olacaktır.Onların ara depolama yerleri mevcut olabiliyor.Taşıma için de zaten onlar yönlendirebiliyorlar veyahut direk araç sevk ediyorlar.
Rica ederim,kolay gelsin.
 

Yukarı Alt