Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Atiktan türetilmiş yakit, ek yakit ve alternatif hammadde tebliği

Konu, 'ARŞİV' kısmında İbrahim Uysal tarafından paylaşıldı.

 1. İbrahim Uysal

  İbrahim Uysal CMNet Üyesi

  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

  BAKANLAR KURULU KARARLARI
  2014/6408 154 kV Denizli I-Denizli IV TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
  2014/6431 İzmir İlinde Tesis Edilecek Tire Rüzgâr Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
  2014/6432 İzmir İli, Buca İlçesi, Seyhan (Tapuda Kızılçullu) Mahallesinde İlan Edilen Riskli Alan Sınırları İçerisinde Kalan Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne Olan Tahsisinin Kaldırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar
  2014/6434 Ankara İlinde Kurulacak Kalecik Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla İlgili Taşınmazın Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
  2014/6448 İzmir İlinde Tesis Edilecek Kirazlı Rüzgâr Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

  BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
  — Sağlık Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

  YÖNETMELİK
  — Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

  TEBLİĞ
  — Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği

  İLÂNLAR
  a - Yargı İlânları
  b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
  c - Çeşitli İlânlar
  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


  http://www.resmigazete.gov.tr/main....smigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140620.htm
   
 2. lizzie

  lizzie CMNet Üyesi

  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

  BAKANLAR KURULU KARARLARI
  2014/7063 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
  2014/7076 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

  YÖNETMELİKLER
  2014/7052 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
  — Diğer Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsili ile Kaydedilmesine Dair Yönetmelik
  — Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  — Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  — Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  — Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  — Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
  — Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  — İstanbul Bilim Üniversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  — İstanbul Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  — İstanbul Bilim Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  — Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KSÜ-SEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  GENELGE
  — Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı ile İlgili 2014/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

  TEBLİĞLER
  — Nobo Kalibrasyon Gözetim Denetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MSG-2014/12)
  — Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  — Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/60)
  — Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  — Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/12/2014 Tarihli ve 2014/124 Sayılı Kararı
  — Özelleştirme Yüksek Kurulunun 15/12/2014 Tarihli ve 2014/125 Sayılı Kararı

  KURUL KARARI
  — Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

  İLÂNLAR
  a - Yargı İlânları
  b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
  c - Çeşitli İlânlar
  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

  http://www.resmigazete.gov.tr/main....smigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141223.htm
   

İlginizi Çekebilir

41.jpg
Merhaba, Çalıştığım yerde zımpara işinde kullandığımız flap disklerin atık kodları ve bertaraf/geri dönüşümü ile ilgili yardımcı olabilecek biri varsa çok sevinirim. [ATTACH][ATTACH] Ayrıca...
IMG-20170316-WA0000.jpeg
Arkadaşlar merhaba resimde proses sonucu oluşan atık orneklemeleri bulunmaktadir. Daha detayli bilgi verilecektir.