Bacada toz ölçümü

Fatih Özcan

Site Kurucusu
Site Kurucusu
Kayıt
7 Aralık 2008
Mesajlar
3.535
Beğeniler
3.550
Şehir
Astana
#1
BACADA TOZ ÖLÇÜMÜ

Prensip
Belirtilen bu metotta,analiz edilecek temsili gaz numunesinin alınmasından sonra,belirtilen şartlar altında süzülerek toplanabilen ve belirtilen şartlar altında kurutulduktan sonra süzgeç üzerinde ve süzgeç çıkışında kalan bileşiklerin tamamı toz veya tanecikli madde olarak kabul edilir.Bununla birlikte,bazı ulusal standartların amaçları bakımından tanecikli maddenin tanımı ,belirtilen şartlar altında (örneğin,baca gazı sıcaklığından daha düşük sıcaklıklar)yoğunlaşabilen veya toplanabilen reaksiyon ürünlerine kadar genişletilebilir.
İzokinetik numune alma:
Numune alma nozzle’ı girişindeki gaz hızı (Vn) ve yönünün,bacadaki numune alma noktalarındaki gazın hızı (Vs) ve yönü ile aynı olduğu akış hızında numune almadır.Yüzde olarak ifade edilen Vn/Vs hız oranı ,izokinetik numune almadan sapmayı gösterir.Hacim hesaplamalarında kullanılan standart gaz basıncı 101,3 kPa,standart sıcaklık ise 273 0K dir.
Hidrolik Çap:
Bir baca kesitinin karakteristik ölçüsü,dh
Dh=4*As/ls
As=Numune alma düzleminin kesit alanı,
Ls=Numune alma düzleminin çevre uzunluğudur

Numune Alma Öncesi Yapılan İşlemler:

Yeni filtreler uygun bir raf sisteminde muhafaza edilir.
Tartılacak parçalar etüv .içinde en az 1 saat süre ile 160 0C da kurutulur.
Filtreler, kurutma işleminden sonra desikatör içine, filtrenin kullanımı (hazırlama ve nihai tartım) boyunca aynı şekilde şartlanmasını sağlamak için en az 8 saat konur.(Daha büyük parçalar ve tartım kapları için 12 saate kadar şartlandırma gerekebilir.)
NOT: Eğer petriler filtrelerle beraber tartılacaksa aynı işlemler uygulanır.
Numune Alma Öncesi Filtrelerin Tartılması:
Uygun bir tartım yapılması için aşağıdaki hususlara uyulmalıdır:
-Standart ağırlıklarla terazi kalibre edilir.
- İlave kontroller,diğer parçalara eş değer ve aynı şartlarda ön muameleye tutulmuş kontrol parçaları tartılarak yapılmalıdır.Fakat,bu kontrol parçaları kirlenmemelidir.
- Odanın iklim şartları kaydedilir.(Toz tartım formuna yazılır.Sıcaklık 25 0C, Nem % 25-45 arasında olmalıdır.)
Uygun şartlar sağlandıktan sonra önce etüvde daha sonra desikatörde bekletilen filtreler dikkatli bir şekilde tartılmalıdır.Tartım sonuçları TOZ TARTIM FORMUNA YAZILIR.Böylelikle filtrelerimiz ölçüm için hazırlanmıştır.

Numune Alma Sonrası Yapılan İşlemler:

Numunelerin alındığı parçalar bir etüvde en az 1 saat süre ile 160 0C da kurutulur.
Filtreler, kurutma işleminden sonra desikatör içine, süzgecin kullanımı (hazırlama ve nihai tartım) boyunca aynı şekilde şartlanmasını sağlamak için en az 8 saat konur.(Daha büyük parçalar ve tartım kapları için 12 saate kadar şartlandırma gerekebilir.)
Uçucu veya reaktif bileşiklerden şüpheleniyorsa, bir kuru azot akımı kullanılarak numune alma sıcaklığında kurutma yapılır.
Numune Alma Sonrası Filtrelerin Tartılması:
Desikatörde bekletilen filtreler tartılmadan önce hassas terazide numune alma işlemi öncesinde olduğu gibi kontrollerden geçirilir.Uygun ortam şartları sağlandıktan sonra tartma işlemi dikkatlice yapılmalıdır.Sonuçlar numune almadan önce yapılan tartımların yazıldığı TOZ TARTIM FORMUNA YAZILIR.Aralarındaki fark bizim filtremizdeki toz miktarıdır.Bu farkta toz tartım formuna yazılır.Ayrıca nem ve sıcaklık değerlerimizde bu formda belirtilir.
 

Yukarı Alt