Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Bakanlığımızdan bir inci daha ..!

Konu, 'Soru ve Cevap' kısmında katıger tarafından paylaşıldı.

 1. katıger

  katıger CMNet Üyesi

  T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

  gene çevre mühendisliği bölümü yok . . !

  T.C
  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMAN YARDIMCILIĞI
  YARIŞMA SINAV DUYURUSU

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 22 adet 8 inci dereceden Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak olan Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.
  Maliye Bölümü (5)
  İşletme Bölümü (4)
  İktisat Bölümü (4)
  İstatistik Bölümü (4)
  Çalışma Ekonomisi Bölümü (2)
  Kamu Yönetimi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (3)

  TOPLAM (22)
   
 2. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YOK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNİN OLMASI ÜTOPİK OLURDU ZATEN HİÇ ŞAŞIRMADIM
   
 3. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  Üvey evlat muamelesine devam!
   
 4. Nihal Ş. Aksoy

  Nihal Ş. Aksoy CMNet Üyesi

  @katıger

  8 inci dereceden Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı kadrosu

  kadro adı bu ama alım yapılan bölümlerin hiçbirisinin çevre ile alakası yok :))))))))))))) hiç güleceğim yoktu :)))))))))))) Allah da sizleri güldürsün ne diyeyim.....
   
 5. TecnoB

  TecnoB CMNet Üyesi

  Sipariş Üstüne Açılmış Kadrolar :)) Tanıdıkları Buralardan Mezun İse Mecburen :))
   
 6. Serhat Mehmet Kar

  Serhat Mehmet Kar CMNet Üyesi

  Vurdu gol olduuuuu akıl dolu bir golllll!!!!!!!!
   
  Osman Salman bunu beğendi.
 7. bence ilanı biraz daha dikkatli okumakta fayda olabilir. Kadro GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI için açılmış, dolayısıyla Çevre Mühendisi veya başka bir mühendislik mezunu alınacağının belirtilmemesi normal.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36. Maddede memurların hizmet sınıfları ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir.
  Bu kanuna göre memurlar 10 hizmet sınıfına ayrılmıştır. Her sınıfın görevleri farklıdır. Farklı formlarda, kılavuzlarda da belirtilen veya doldurulması istenen hizmet sınıfları aşağıdaki gibidir.

  1 - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİH)
  2 - Teknik Hizmetler Sınıfı (TH)
  3 - Sağlık Hizmetleri Ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SH)
  4 - Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı (EÖH)
  5 - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AH)
  6 - Din Hizmetleri Sınıfı (DH)
  7- Emniyet Hizmetleri Sınıfı (EH)
  8 - Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YH)
  9 - Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
  10 - Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

  1 - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI:
  Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.
  2 - TEKNİK HİZMETLER SINIFI:
  Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatcı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun Şehir plancısı, yüksek Şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüĢ bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.(1)(2)
  3 - SAĞLIK HiZMETLERi VE YARDIMCI SAĞLIK HiZMETLERi SINIFI:
  Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.
  (Ek paragraf: 10/7/2003-4924/11 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir.
  4 - EĞiTiM VE ÖĞRETiM HiZMETLERi SINIFI:
  Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri (…) (4) kapsar.(3)(4)
  5 - AVUKATLIK HiZMETLERİ SINIFI:
  Avukatlık hizmetleri sınıfı, Özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsar.
  6 - DİN HİZMETLERİ SINIFI:
  Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları kapsar.
  7- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI:(5)
  Bu sınıf, özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, baş komiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar. (6)
  8 - YARDIMCI HiZMETLER SINIFI:
  Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. (6)
  (Ek: 28/3/1988 - KHK - 318/1 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.
  9 - MÜLKi iDARE AMiRLiĞi HiZMETLERi SINIFI:
  Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup içişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.
  10 - MiLLi iSTiHBARAT HiZMETLERi SINIFI:
  Bu sınıf, Milli istihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya Başbakanlıkça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar.
   
 8. CMNet Okuru

  CMNet Okuru CMNet Üyesi

  @Şahin Kartal tamam dediğinde haklı olabilirsin de burada asıl sorun şu; neden bu GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI bu kadar önemli de Çevre Mühendisliği önemli değil. Yani gerçekten ihtiyaç mı yok yoksa gerek mi görülmüyor. Ben Ülkenin çevre konusunda genel durumuna bakınca kamuda çevre mühendisine fazlasıyla gerek olduğunu düşünüyorum. Bana göre zaten bakanlığın önceliği, çevreyi koruyarak uygun şehirleşmeyi sağlamak (çevre ve şehircilik old. için), ama bunu yapamıyorsa (ya da beceremiyorsa ya da işine gelmiyorsa bilemeyeceğim) o zaman 3 tane Kamu Yönetimi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (3) mezununa ihtiyaç duyabilir, tabi ki vatandaşa yapamadığını yapmış gibi göstermeye siyaset denir de ondan. Ya da çevre değildir önemli şehirlerdir, konutlardır o zamanda 4 adet İstatistik Bölümü (4) mezunu alırsın nerelerde ne yapsak ne olur kısımını (kapalı geçiyorum) istatistiksel olarak incelersin mesela. :))

  Neyse ya işte demem o ki geçende böyle bi alım olmuştu hep inş müh. vs aldılar. Dediğim gibi ya yeteri kadar çevre mühendisi var ( :) ) ya da çevre önemli değil. Benim eleştirim bu yönde..
   
 9. hepaistos

  hepaistos CMNet Üyesi

  uzman yardimciliginda gih diye iktisat isletme mezunu olacak diye bisi yok. merkez teşkilatinda çok sayida muhendis uzman var.

  Ayrica sube mudurlugu daire baskanliklari, il mudurluklerinin hepsi gih tir.

  mühendis teknik hizmet olacak diye bir kavram yok. artisi ek gosterge ve tazminat.

  ayrica yeni uzmanin maasi 25 yillik muhendisin maasindan arazi dahil fazladir.
   
 10. akint.

  akint. CMNet Üyesi

  Bu bakan olduğu sürece çevre mühendisi alımı zor Önceki konuşmalarında da bizim teknik eleman eksiğimiz yok, Her belediyede çevre mühendisimiz var deyip duyuyordu Şimdi ki alımda o konuşmaların sonucu işte :(
   

İlginizi Çekebilir

41.jpg
Merhaba, Çalıştığım yerde zımpara işinde kullandığımız flap disklerin atık kodları ve bertaraf/geri dönüşümü ile ilgili yardımcı olabilecek biri varsa çok sevinirim. [ATTACH][ATTACH] Ayrıca...
TMGD.JPG
Arkadaşlar kolay gelsin, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı için yönetmelik yürürlüğe girmiş ve arkadaşım bu çıktıyı verdi. Gaziantep'de belgeyi almak isteyenler bana ulaşsın,arkadaşım eğitim...
indir.jpg
Merhaba, Çalıştığım yerde zımpara işinde kullandığımız flap disklerin atık kodları ve bertaraf/geri dönüşümü ile ilgili yardımcı olabilecek biri varsa çok sevinirim. [ATTACH][ATTACH] Ayrıca...